Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Trzy filary wspierania stosunków gospodarczych

Artykuł

Wspieranie stosunków gospodarczych z zagranicą leży w Niemczech w gestii zarówno państwa, jak i gospodarki.

Niemieckie przedsta­wi­ciel­stwa zagraniczne (ambasady i konsulaty generalne), izby handlu zagranicznego oraz Germany Trade & Invest tworzą za granicą „trzy filary niemieckiego systemu wspierania stosunków gospodarczych”. Na najważniejszych rynkach eksportowych, a więc także w Polsce, są obecne wszystkie trzy instytucje.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) wraz ze swymi sekcjami regionalnymi (Gdańsk, Poznań, Łódź, Wrocław, Gliwice) jest nie tylko największą bilateralną Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce, lecz również jedną z najważniejszych niemieckich Izb Handlu Zagranicznego na świecie.

Izba jest działającym na zasadach dobrowolności zrzeszeniem niemieckich i polskich przedsiębiorstw mającym na celu wspieranie kontaktów gospodarczych między obydwoma krajami. Oferowane przez nią usługi skierowane są zwłaszcza do małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmują one takie dziedziny jak doradztwo rynkowe, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów między firmami, usługi personalne, kształcenie zawodowe i ustawiczne, doradztwo projektowe oraz prawno-podatkowe, usługi księgowe i arbitraż.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oferuje zagranicznym przedsiębiorstwom ponadto pomoc przy odzyskiwaniu zapłaconego w Polsce podatku od towarów i usług (VAT).

Germany Trade and Invest

Germany Trade & Invest (GTAI) jest instytucją promującą gospodarkę Republiki Federalnej Niemiec. GTAI, dysponując ponad 50 siedzibami na całym świecie i siecią partnerów, wspiera niemieckie przedsiębiorstwa, które chcą wejść na rynki zagraniczne, promuje Niemcy jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej i towarzyszy przedsiębiorstwom zagranicznym, które pragną rozszerzyć swoją działalność na rynek niemiecki.

Rynek B2B – międzynarodowa platforma do nawiązywania kontaktów biznesowych. Zarejestrowani użytkownicy mogą w ramach iXPOS Export Community szukać na całym świecie nowych kontrahentów, publikować oferty i precyzować swoje oczekiwania dotyczące transakcji, otrzymywać zamówione informacje, tworzyć profile i wymieniać na forach swoje poglądy na aktualne tematy.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec

Wspieranie rozwoju stosunków gospodarczych z zagranicą jest również ważnym zadaniem Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. Ambasada pozostaje do dyspozycji niemieckich przedsiębiorstw świadcząc „usługi polityczne”, tj. wsparcie dla niemieckiego przemysłu w kontaktach z polskim rządem i organami administracji oraz porady dotyczące ogólnych warunków politycznych, społecznych i gospodarczych w Polsce.

Ambasada wpływa w różnorodny sposób na polsko-niemieckie stosunki gospodarcze. Informuje na temat ogólnych warunków gospodarczych oraz rozwoju gospodarki w Polsce. W dialogu z decydentami politycznymi oraz członkami rządu podejmuje aktualną problematykę.

Ambasada koordynuje prac związane z przygotowaniem wizyt wysokich rangą niemieckich przedstawicieli rządu, parlamentu i gospodarki. Dzięki szeroko zakrojonej działalności informacyjnej i popularyzacyjnej (wykłady, briefingi, wystąpienia, wywiady itp.) Ambasada promuje Niemcy jako ośrodek gospodarczy.

Ważne linki

Wróć do góry strony