Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Targi w Niemczech

Artykuł

Niemcy zajmują pierwsze miejsce na świecie w organizowaniu targów międzynarodowych. Co roku organizuje się tu około 150 międzynarodowych targów i wystaw.

Każdego roku organizuje się tu około 150 międzynarodowych targów i wystaw, na których reprezentowanych jest ponad 160.000 wystawców i które odwiedza 9-10 milionów gości. Najważniejszym atutem targów w Niemczech jest ich międzynarodowy charakter: ponad połowa wystawców pochodzi z zagranicy.

Ze wszystkich instrumentów marketingowych targi mają najbogatszy wachlarz funkcji: Służą budowie i rozwojowi kontaktów z klientami, poszukiwaniu partnerów i kadr oraz umacnianiu pozycji przedsiębiorstwa. Targi są rynkiem testowania nowych produktów, a tym samym również instrumentem badania rynku. Targi służą ponadto propagowaniu własnego przedsiębiorstwa, analizie własnej konkurencyjności na rynku i przygotowaniu zbytu towarów i usług. Właśnie dla nowych przedsiębiorstw istotna jest możliwość uzyskania rozeznania co do konkurujących firm, ich działalności i produktów. We wczesnym stadium zdobywania rynku wystarczy do tego często wizyta na targach.

Ważne linki

Na stronie internetowej Komisji Wystaw i Targów Gospodarki Niemieckiej (AUMA) znajdą Państwo informacje o targach w Niemczech (w języku niemieckim, angielskim, hiszpańskim oraz francuskim).

Informacje o targach w Niemczech

Wróć do góry strony