Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Współpraca w Polsce i w Europie

FAQ

Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód jest związkiem, który tworzy personel pochodzący z 12 krajów.

Utworzony w roku 1998 przez trzy państwa: Niemcy, Polskę i Danię Korpus stacjonuje w Szczecinie i jest najdalej wysuniętą na wschód jednostką struktury wojskowej NATO tego rodzaju.

Eurokorps
Soldaten des Eurokorps© picture-alliance / dpa

EUROKORPUS (EC) to wielonarodowe siły szybkiego reagowania. Korpus został powołany do życia na mocy niemiecko-francuskiego porozumienia z La Rochelle. Do jego zadań należy m.in. utrzymywanie pokoju, udział w operacjach kryzysowych, humanitarnych bądź ratunkowych. W 1993 r. do EC przystąpiła Belgia, w 1994 – Hiszpania, a następnie – w 1996 r. Luksemburg i inne kraje partnerskie.

Od chwili swego powstania Eurokorpus brał udział w misjach: SFOR oraz KFOR, a także w operacjach ISAF 2004-2005 oraz ISAF 2012.

Od 2016 r. Polska będzie szóstym krajem ramowym EC, co jeszcze bardziej podkreśla znaczenie oraz atrakcyjność tej formacji.

Obecnie w EC w Strasburgu służy 18 żołnierzy polskich, a od roku 2016 będzie ich 120.

Military exercises in Poland
Übungen in Polen© picture alliance / dpa

Współpraca 1 Dywizji Pancernej z Hanoweru oraz 11 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania umocniła się. Obydwie dywizje dysponują różnymi wersjami czołgów typu Leopard.

Żywa wymiana utrzymująca się aktywnie także dzięki polskiemu oficerowi łącznikowemu oddelegowanemu do Hanoweru, potwierdza dobre stosunki istniejące między siłami lądowymi obydwu krajów.

Regularne spotkania obydwu inspektorów oraz coroczne polsko-niemieckie spotkania sztabów generalnych wojsk lądowych to podstawa intensyfikacji dwustronnych stosunków.

W Akademii Obrony Narodowej Bundeswehrę stale reprezentuje oficer sztabu. Jest on odpowiedzialny za polsko-niemiecką wymianę pomiędzy uczelniami wojskowymi na terenie Polski i Niemiec.

Istnieje duża liczba wspólnych przedsięwzięć realizowanych we współpracy pomiędzy Akademią Dowodzenia Bundeswehry a Akademią Obrony Narodowej. Do przedsięwzięć tych należy regularne wzajemne delegowanie studentów oraz członków kadry.

Grupy Bojowe Unii Europejskiej (EU BG) są instrumentem umożliwiającym szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Zmiana składu EU BG odbywa się w półrocznym cyklu rotacyjnym, a skład każdej kolejnej Battle Group różni się od poprzedniego, który z kolei przechodzi do fazy gotowości. Fazę gotowości poprzedza faza treningowa i certyfikująca, która trwa ok. roku.

W pierwszej połowie 2013 r. Niemcy, Polska i Francja utworzyły Europejską Grupę Bojową w formacie „Trójkąta Weimarskiego”. W pierwszej połowie roku 2016 planowane jest natomiast utworzenie Wyszehradzkiej Grupy Bojowej, której przewodniczyć będzie Polska.

Jako kraje nadbałtyckie Niemcy i Polska utrzymują tradycyjnie ścisłe kontakty na szczeblu marynarek.

Oprócz regularnych wizyt w portach oraz wspólnych ćwiczeń na Morzu Północnym i Bałtyckim ta intensywna współpraca znalazła teraz także swój konkretny wyraz w postaci podpisanego 27 maja 2013 r. w Rostoku „Listu Intencyjnego” (ang. Letter of Intent).

Ten liczący sobie 28 punktów dokument podpisali ministrowie obrony Polski i Niemiec z myślą o dalszej intensyfikacji wzajemnej współpracy na morzu. Stanowi on podstawę współpracy sił morskich obydwu naszych krajów w kolejnych latach.

Wróć do góry strony