Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Polsko-niemiecka grupa parlamentarna

Artykuł

Celem grup parlamentarnych Niemieckiego Bundestagu jest prowadzenie nieustannego dialogu z parlamentem państwa partnerskiego.

Celem grup parlamentarnych Niemieckiego Bundestagu jest prowadzenie nieustannego dialogu z parlamentem państwa partnerskiego.

W pierwszym rzędzie chodzi tu o wymianę informacji i poglądów z parlamentarzystami, jak i o kontakty z przedstawicielami rządu i reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego.

Współpraca w ramach Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej stwarza okazje do poznania różnych punktów widzenia oraz sprzyja wzajemnemu uczeniu się.

Wróć do góry strony