Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Forum Polsko-Niemieckie

Artykuł

Forum Polsko-Niemieckie to konferencja społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec odbywająca się przynajmniej raz do roku, na przemian w jednym z obu państw.

Forum Polsko-Niemieckie to konferencja przedstawicieli świata nauki, polityki i gospodarki oraz społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec odbywająca się przynajmniej raz do roku, na przemian w jednym z obu państw.

Forum zostało powołane na podstawie wspólnego oświadczenia o rozwoju stosunków między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec z 11 czerwca 1976 r.

Dotychczas miało miejsce 17 oficjalnych spotkań. Ostatnie Forum odbyło się w dniach 1920 listopada 2014 r. w Berlinie i poświęcone było przyszłości europejskiej polityki wschodniej oraz szansom i wyzwaniom dla współpracy polsko-niemieckiej na tym polu.

Wróć do góry strony