Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Barometr Polska-Niemcy

Artykuł

„Barometr Polska-Niemcy” jest projektem Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji Konrada Adenauera, który ma na celu regularne badanie oraz przedstawianie opinii Polaków na temat stosunków polsko-niemieckich.

ISP

„Barometr Polska-Niemcy” jest projektem Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji Konrada Adenauera, który ma na celu regularne badanie oraz przedstawianie opinii Polaków na temat stosunków polsko-niemieckich i wyzwań, jakie stoją przed obydwoma krajami.

W kolejnym badaniu wyraźnie widać, że wizerunek polityki Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w Polsce od lat jest dobry. W ostatnich dwóch latach – w porównaniu z 2015 rokiem – odsetek pozytywnych ocen nieznacznie się zmniejszył, ale w wielu wypadkach nie wzrosła jednocześnie liczba opinii negatywnych lub wzrost ten był niewielki. Zwiększyła się jednak grupa badanych, którzy nie udzielają konkretnej odpowiedzi.

Polacy uważają, że w relacjach z Niemcami Polska powinna nastawiać się na współpracę i osiąganie kompromisów o wiele bardziej niż na obronę własnych interesów.

Polskie społeczeństwo od lat jest homogeniczne w ocenie Niemiec i relacji politycznych z tym krajem- różnice społeczno- demograficzne nie różnicują odpowiedzi Polaków.

Publikacja: A. Łada , Barometr Polska– Niemcy 2017. Polskie społeczeństwo o niemieckiej polityce i wzajemnych relacjach” jest dostępna poniżej:

Barometr Polska-Niemcy

Wróć do góry strony