Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Rozszerzenie oferty nauczania języka polskiego

Artykuł

Woidke opowiedział się na Konferencji Premierów Landów za rozszerzeniem oferty nauczania języka polskiego dla Polaków mieszkających w Niemczech.

Premier Brandenburgii i koordynator niemiecko-polskiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej Dietmar Woidke oraz kanclerz federalna Angela Merkel opowiedzieli się na Konferencji Premierów Landów, która odbyła się w dniu 1 czerwca, za rozszerzeniem oferty nauczania języka polskiego dla Polaków mieszkających w Niemczech.

Uczestniczący w konferencji w Berlinie szefowie rządów landów przyjęli przedłożoną przez premiera Dietmara Woidke w uzgodnieniu z Urzędem Kanclerza Federalnego propozycję, zgodnie z którą rozszerzeniu ma ulec program nauki języka polskiego dla obywateli polskiego pochodzenia oraz Polaków mieszkających w Niemczech. Premier Woidke powiedział, że „kraje muszą wiedzieć, jakie istnieje faktyczne zapotrzebowanie. Na tym powinna się opierać przyszła oferta nauczania“.

Na podstawie tej decyzji Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Landów Republiki Federalnej Niemiec powierzono sprawdzenie, za pomocą jakich instrumentów można ustalić zapotrzebowanie na naukę języka polskiego jako języka kraju pochodzenia i w jaki sposób bardziej promować istniejącą ofertę edukacyjną. Do tej pory zainteresowanie nauką języka polskiego jako języka kraju pochodzenia było względnie nieduże. Przyczyną tego może być fakt, że potencjalni zainteresowani nie wiedzą o istniejącej ofercie nauki. Oferty w poszczególnych landach bardzo się przy tym od siebie różnią.

Premier Woidke zapowiedział, że Brandenburgia podejmie własne konkretne kroki prowadzące do rozszerzenia zakresu nauczania języka polskiego jako języka kraju pochodzenia. A zatem już teraz istnieje prawo do tego nauczania. Korzysta z niego obecnie 167 uczniów. W przyszłości zainteresowanie nauką języka polskiego będzie systematycznie badane i rejestrowane przy zapisie do szkoły podstawowej, a następnie przy przejściu do szkoły średniej. Badanie to ma się rozpocząć w roku szkolnym 2018/2019. Premier Woidke powiedział: „chcemy poprawić nauczanie języka kraju pochodzenia i reagujemy w ten sposób także na rosnący, mile widziany napływ Polaków do Brandenburgii. Wielojęzyczność wspiera integrację, służąc tym samym wszystkim“.

Wróć do góry strony