Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Koordynator niemiecko-polskiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej o 25 latach dobrego sąsiedztwa

Artykuł

Kiedy spojrzymy na najnowszą historię polską-niemiecko, zauważymy niezwykłe zbliżenie i powiązania naszych państw – mówi Koordynatora niemiecko-polskiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej.

Artykuł koordynatora niemiecko-polskiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej Dietmara Woidke opublikowany w grudniowym wydaniu „Journal Welt Trends” nr 110/2015, str. 70/71

Wspólna odpowiedzialność za Europę

Kiedy spojrzymy na najnowszą historię polsko-niemiecką, zauważymy niezwykłe zbliżenie i powiązania naszych państw. W bardzo krótkim czasie na wszystkich płaszczyznach – politycznej, społecznej oraz międzyludzkiej – stosunki rozwijały się tak dobrze jak nigdy przedtem w naszej burzliwej historii. Tak jak w przypadku wielu innych osób myślących podobnie, aktywny udział w kształtowaniu tych relacji sprawia mi wielką radość. Zarówno jako premier Brandenburgii jak i koordynator niemiecko-polskiej współpracy, a nieraz także jako osoba prywatna regularnie odwiedzam Polskę – jest do niej przecież tylko kilka kroków. I tak byłem niedawno w Szczecinie, gdzie na znak naszej solidarności w czasach obecnego kryzysu bezpieczeństwa odwiedziłem Wielonarodowy Korpus NATO.

Wciąż zauważam, jak silne stało się w międzyczasie zaufanie między naszymi krajami. Ściśle współpracujemy w bardzo wielu dziedzinach, także w trudnych kwestiach, jak na przykład podejście do kryzysu na Ukrainie. Również do drażliwych spraw wynikających z naszej historii obydwie strony podchodzą dojrzalej, chociaż lód, po którym stąpamy, jest w dalszym ciągu kruchy. Dlatego też za szczególnie ważne uważam projekty, które skierowane są do młodych ludzi. Jako przykład mogę podać projekt „PolenMobil”, który polega na tym, że grupa młodych ludzi jeździ po Niemczech i przybliża niemieckim uczniom ich sąsiedni kraj, Polskę, oraz język polski.

W 2016 r. mamy co świętować. 17 czerwca obchodzić będziemy 25. rocznicę podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Traktat ten stworzył ramy pomyślnego rozwoju w minionych 25 latach. Po dziejach przepełnionych cierpieniem, naznaczonych wrogością i agresją Niemiec Traktat stworzył punkt zwrotny w polsko-niemieckich stosunkach. Celem Traktatu było rozwiązanie ważnych spraw z przeszłości. Chodziło przy tym głównie o zbudowanie zaufania za pośrednictwem wspólnych instytucji i formatów w celu normalizacji obustronnych stosunków. Patrząc na to, co zostało osiągnięte, rzeczywiście mamy dzisiaj, po 25 latach, powód do świętowania! Program jubileuszu zawiera nie tylko wspólne posiedzenie rządów Polski i Niemiec w Berlinie, lecz także różnorodne imprezy społeczne, które pokazują bogactwo stosunków między naszymi krajami, i potrzebę ich dalszego pogłębiania. Wzywamy wszystkich do uczestnictwa w tych imprezach.

Bowiem jednego powinniśmy być zawsze świadomi: Lepsze i bliższe stosunki nie są czymś, co rozwija się automatycznie. Cały czas spotykamy się również z porażkami, czy to w sferze polityki, czy też w praktycznych działaniach. Mam tu na myśli na przykład połączenia kolejowe między naszymi krajami. Po tym jak wstrzymano w grudniu ubiegłego roku połączenie kolejowe Berlin–Wrocław, pracujemy intensywnie nad polepszeniem sytuacji w tej dziedzinie. W tym celu wystosowałem we wrześniu 2015 r. zaproszenie na szczyt kolejowy do Poczdamu z udziałem szefów kolei obydwu krajów, obydwu ambasadorów oraz właściwych ministrów, senatorów i posłów z Polski i Niemiec, na którym udało się osiągnąć konkretne rezultaty. Opowiedzieliśmy się na przykład za „pociągami kultury”, które umożliwiałyby w 2016 r. zainteresowanym kulturą pasażerom z Berlina dojazd w weekendy do Europejskiej Stolicy Kultury Wrocławia.

Rok jubileuszowy 2016 „25 lat dobrego sąsiedztwa” jest dobrą okazją nie tylko do tego, aby potwierdzić to, co zostało osiągnięte, lecz także aby skierować spojrzenie ku przyszłości. Bowiem po udanej integracji Polski z UE i NATO, która potwierdza się codziennie na nowo, ważne jest wspólne zaangażowanie na rzecz europejskich i międzynarodowych aktualnych i przyszłościowych kwestii. Ten kierunek wskazuje też kolejna rocznica, która przypada również w przyszłym roku: Wspólnie z naszymi polskimi i francuskimi przyjaciółmi obchodzić będziemy „25 lat Trójkąta Weimarskiego”, a tym samym 25 lat udanego partnerstwa w Europie i dla Europy. Trójkąt Weimarski sprawdził się pod względem historycznym jako udana formuła, która ułatwiła Polsce przystąpienie do NATO i Unii Europejskiej. Dzisiaj symbolizuje wspólnotę odpowiedzialności trzech wielkich narodów w Europie i dla Europy.

Inne

Premier Brandenburgii Dietmar Woidke jest pełnomocnikiem do spraw stosunków z Polską.

Pełnomocnik rządu federalnego do spraw stosunków z Polską

Wróć do góry strony