Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Szefowie dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego o Ukrainie

Artykuł

Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec przyjęli 31 marca 2014 r. wspólne oświadczenie w sprawie Ukrainy.

31 marca 2014 r. ministrowie spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec – Radosław Sikorski, Laurent Fabius i Frank-Walter Steinmeier – otworzyli w Berlinie nowy Instytut Jacques`a Delorsa i rozmawiali z młodzieżą o aktualnym kryzysie na Ukrainie.

Kolejnym ważnym tematem była współpraca między Polską, Niemcami i Francją w ramach „Trójkąta Weimarskiego”. Szef dyplomacji Niemiec Frank Walter Steinmeier powiedział: „Trójkąt Weimarski pokazuje, w jaki sposób kraje o różnej historii mogą wspólnie kształtować przyszłość. Nauczyliśmy się myśleć wspólnie, ponad granicami. Wspólnie pragniemy z całą mocą angażować się na rzecz Europy i pokoju w Europie”.

Z Berlina ministrowie udali się do Weimaru, miasta, w którym w 1991 r. powstał format dialogu między Polską, Niemcami i Francją. 31 marca 2014 r. powitała ich tam premier Turyngii Christine Lieberknecht i nadburmistrz Weimaru. Głównym tematem rozmów były perspektywy Ukrainy na przyszłość i stosunki z Rosją.

We „Wspólnym oświadczeniu w sprawie Ukrainy” ministrowie wyrazili zaniepokojenie utrzymującym się kryzysem i na odbywającym się w dniach 1–2 kwietnia 2014 r. posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO zaproponowali wspólną koncepcję podejścia Sojuszu w kontekście tego kryzysu.

Szefowie dyplomacji dali wyraz również wspólnemu pragnieniu nadania nowej dynamiki Europejskiej Polityce Sąsiedztwa. Minister Steinmeier powiedział: „Nasza oferta współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego zajmować będzie nadal priorytetowe miejsce na agendzie (…). Europejską Polityką Sąsiedztwa musimy posługiwać się bardziej elastycznie i spójnie”. Podkreślił: „Nie ma sensu stawianie tych krajów przed bezwzględną alternatywą albo – albo, nie pozwala na to ani ich historia, ani geografia. Krajom tym natomiast należy zostawić wolność podejmowania decyzji. W tym kierunku pragniemy wspólnie wysuwać impulsy do przemyśleń”.

Inne

Wspólne oświadczenie w sprawie Ukrainy Ministrów Spraw Zagranicznych Trójkąta Weimarskiego Franka-Waltera Steinmeiera (Niemcy), Laurenta Fabiusa (Francja) i Radosława Sikorskiego (Polska) złożone 31 marca 2014 r. w Weimarze.

Wróć do góry strony