Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Przemówienie ambasadora Nikela z okazji Dnia Jedności Niemiec

Artykuł

Ambasador Nikel przemawiał 3.10.2017 r. z okazji Święta Narodowego - Dnia Jedności Niemiec.

Tag der Deutschen Einheit 2017
Tag der Deutschen Einheit 2017© Deutsche Botschaft Warschau

Ambasador Nikel przemawiał 3.10.2017 r. z okazji Święta Narodowego - Dnia Jedności Niemiec.


-Obowiązuje słowo mówione-

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Mesdames et Messieurs,
Ladies and Gentlemen,

Herzlich willkommen zum Tag der Deutschen Einheit 2017!

Witam serdecznie w Ambasadzie z okazji Dnia Jedności Niemiec!

Soyez les bienvenus pour notre fête nationale!

A warm Welcome to our National Day!

Dziś mija 27 lat odkąd my, Niemcy, w drodze swobodnego samostanowienia i w porozumieniu z naszymi sąsiadami, odzyskaliśmy jedność państwową. To wydarzenie było, jest i pozostanie doniosłą chwilą w historii Niemiec i Europy. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

Jedność Niemiec była przede wszystkim wynikiem nieodpartego dążenia do wolności ludzi. Duży udział mieli w tym Polacy. Długa walka „Solidarności” o wolność była inspiracją i motywacją dla ruchu obywatelskiego w ówczesnej NRD. Otwarcie granicy przez rząd Mazowieckiego okazało się ostatnim gwoździem do trumny dla upadającego reżimu Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec (SED). Za to wszystko jesteśmy bardzo wdzięczni.

Nie można było z góry założyć upadku muru i zakończenia zimnej wojny w Europie Środkowej bez rozlewu krwi. Wiele mogło się nie udać. Dalekowzrocznym politykom zawdzięczamy, że tak się nie stało, politykom, takim jak: zmarły niedawno Helmut Kohl, Hans Dietrich Genscher, prezydent USA George Bush senior, prezydent Francji François Mitterrand, przywódca Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow i inni.

Zbudowali oni wówczas na gruzach komunizmu nowy europejski ład bezpieczeństwa. Nawet jeśli z czasem pojawiły się na nim rysy, jest on gwarancją nienaruszalności granic w Europie Środkowej i ram politycznych dla niebywałego ożywienia gospodarczego. Wszystkie państwa w regionie na tym skorzystały. Nie wolno nam dopuścić do tego, aby ramy te zostały zakwestionowane.


Szanowni Państwo,

dziś, 27 lat po zjednoczeniu Niemiec, możemy, wierząc w siebie, stwierdzić, że na gruzach dwóch dyktatur w Niemczech powstała stabilna i otwarta na świat demokracja, która występuje w obronie humanitaryzmu również na świecie.

I mogę Państwa zapewnić: także po wyborach do Bundestagu Niemcy pozostaną stabilnym partnerem.

Stosunki niemiecko-polskie opierają się na solidnej i zdrowej podstawie. Wszystkim, którzy poddają to w wątpliwość, chcę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że fundamenty stosunków polsko-niemieckich są dobre, bardzo dobre. To, co nas łączy jest o wiele silniejsze niż to, co nas dzieli.

Ten mocny fundament stanowią bliska współpraca między ludźmi po obu stronach Odry oraz korzystna dla obu stron kooperacja gospodarcza.

Od przełomu w roku 1989 nasze stosunki nabrały rozmachu, którego nikt się nie spodziewał. Mając na uwadze okrutne zbrodnie, jakich podczas drugiej wojny światowej w imieniu Niemiec dopuścili się Niemcy na Polakach, graniczy to z cudem.

Dziękujemy serdecznie wszystkim tym, którzy się do tego cudu przyczynili:

- biskupom polskim, którzy bardzo wcześnie podali nam dłoń i którzy ciągle przypominają, że pojednanie w duchu chrześcijańskim nie jest kwestią koniunktury politycznej;

- powstańcom warszawskim, którym niedawno wręczyłem Krzyże Zasługi Republiki Federalnej Niemiec i którzy obecnie angażują się na rzecz pojednania między Polakami a Niemcami. Szczególnie serdecznie witam obecnych tu dziś powstańców.

- dziękuję także młodym ludziom, którzy w byłych niemieckich obozach koncentracyjnych w Polsce podtrzymują pamięć o krzywdach wyrządzonych Polakom. Tak, jak uczniowie biorący udział w programie „Respekt” w Oświęcimiu. Ponadto, tuż obok, w Sali imienia Władysława Bartoszewskiego, prezentują dziś Państwu dualny system kształcenia zawodowego.

Słowa podziękowania kieruję również:

- do ponad 2,5 miliona młodych Polaków i Niemców, którzy jako uczestnicy programów wymiany Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży stali się ambasadorami dobrego sąsiedztwa;

- do licznych miast partnerskich, instytucji naukowych i szkół wyższych, a także fundacji, organizacji pozarządowych, artystów, muzyków i dziennikarzy, którzy angażują się na rzecz współpracy z sąsiednim krajem;

- oraz do mniejszości niemieckiej w Polsce i obywateli polskiego pochodzenia w Niemczech, którzy stanowią most między naszymi narodami.

Dziś wieczorem, w obecności Pana Ministra Jerzego Kwiecińskiego, pragnę szczególnie podziękować:

- licznym przedsiębiorstwom w Polsce i w Niemczech, które w ubiegłym roku zwiększyły wartość wymiany handlowej do zawrotnej kwoty 103 mld euro;

- niemieckim inwestorom, którzy stworzyli w Polsce ponad 300 000 miejsc pracy i angażują się na rzecz kształcenia zawodowego młodych ludzi, a także w znacznym stopniu przyczyniają się do transferu technologii.

Moje podziękowania należą się oczywiście także wszystkim politykom, którzy przez lata dbali o rozwój naszych relacji.

Bez wszystkich Państwa, a także bez wielu innych osób, pojednanie polsko-niemieckie nie byłoby możliwe.

Szanowni Państwo,

pojednanie polsko-niemieckie jest skarbem, którego wielu nam zazdrości. Chcemy ten skarb chronić i pielęgnować. Jednak tylko wtedy uda nam się go zachować, gdy wspólnie stawimy czoła aktualnym wyzwaniom.

Dlatego jesteśmy gotowi nadal inwestować w naszą wspólną przyszłość, jak powiedział Prezydent Federalny Frank-Walter Steinmeier podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Warszawie. Jestem pewien, że także nowy niemiecki rząd federalny, który zostanie utworzony, będzie kontynuował tę linię.

W pierwszej kolejności dotyczy to naszej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Polski jest również naszym bezpieczeństwem. Dlatego też partycypujemy w istotny sposób we wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, tak jak postanowiono na szczytach w Walii i w Warszawie.

Dotyczy to również Unii Europejskiej. Stanowi ona podstawowe ramy działania dla naszej polityki. Bez bliskiej współpracy niemiecko-polskiej nie będzie dobrej europejskiej przyszłości!

Przez ponad 70 lat Unia Europejska i NATO były gwarantem pokoju na naszym kontynencie i stworzyły warunki do bezprecedensowego ożywienia gospodarczego. Dzisiejsza młodzież w Europie korzysta z niemal nieograniczonych możliwości podróżowania i studiowania. Należy nadal rozwijać ten wspaniały projekt pokoju i dobrobytu, a jego podstawę wartości należy zachować.

Dziś Europa jest pod presją. Na wschód od naszych granic znów rozgorzały konflikty terytorialne. Wojny i brak stabilności wywołują przepływy uchodźców. Zmiany klimatu zagrażają życiu na naszej planecie. Wszystkim nam grozi plaga terroryzmu.

Wielu postrzega globalizację i cyfryzację już nie jako napęd dobrobytu, ale jako pewne zagrożenie. Populiści wykorzystują ten strach. Obiecują gruszki na wierzbie, a ostatecznie nie mają do zaoferowania żadnych konkretnych rozwiązań problemów.

Problemy te możemy rozwiązać jedynie wspólnie. Wszyscy muszą przejąć odpowiedzialność za całość.

Mieszkańcy Unii Europejskiej stanowią dziś mniej niż 7 procent ludności świata. Musimy sprawić, aby Europa była konkurencyjna na miarę XXI w. Jeśli chcemy odnosić sukcesy na rynkach globalnych, musimy łączyć nasze zasoby. Nacjonalizm tu nie pomoże.

Głos Polski w Europie jest istotny, szczególnie w kontekście czekającej nas debaty o przyszłości Europy. Prezydent Emmanuel Macron przedstawił w tym zakresie ważne propozycje, nad którymi musimy wspólnie pracować. Chcemy Europy o charakterze inkluzywnym. Chcemy, aby Polska uczestniczyła w możliwie wielu projektach, jako kraj należący do jej rdzenia. Warunkiem jest jednak, aby Polska ze swej strony także tego chciała.

Kryzys finansowy, kryzys migracyjny oraz Brexit wstrząsnęły Unią Europejską. Poszukajmy wspólnie odpowiedzi i skoncentrujmy się na tym, co nas łączy. Przekujmy różnice interesów w kompromisy i nie upatrujmy w nich ideologicznych barier nie do pokonania.

Polska i Niemcy mogą razem wiele osiągnąć. Nasze przedsiębiorstwa ściśle ze sobą współpracują w sferze innowacji. Polska była w tym roku Krajem Partnerskim targów Hannover Messe. Przy tej okazji zaprezentowała swoje imponujące zdolności technologiczne.

Wspólnie możemy kształtować przemysł przyszłości. Pokazuje to nasza współpraca naukowa, dowodzą tego nasze dane gospodarcze i nowoczesne zakłady produkcyjne niemieckich firm w Polsce. Hasłami są: „High-end“ oraz Przemysł 4.0. Przykłady mogą Państwo podziwiać w sali obok.

Nowe rozwiązania starych problemów są dziś w naszym zasięgu. Nasi wnukowie dorastają ze smartfonem w ręce. Nauka i informacje są dziś dostępne dla wszystkich.

Odnawialne źródła energii będą odgrywać coraz większą rolę w koszyku energetycznym naszych gospodarek narodowych. Elektromobilność i pojazdy autonomiczne w zasadniczy sposób zmienią przyszłość transportu. Ambasada Niemiec wpisuje się już w ten trend. Jako pierwsza Ambasada w Warszawie dysponujemy samochodem elektrycznym. Ten przykład elektromobilności można zobaczyć przed wejściem do Ambasady.

W tych wszystkich obszarach widzę duży potencjał dla rozwoju współpracy niemiecko-polskiej. Mamy najlepsze warunki, aby sprostać wielkim wyzwaniom naszych czasów. Warunkiem tego jest, że jako sąsiedzi w Unii Europejskiej będziemy działać razem. Stąd proszę Państwa: zabierzmy się odważnie za problemy współczesności.

Niech żyją Niemcy. Niech żyje Polska. Niech żyje pomyślna współpraca niemiecko-polska. Dla dobra całej Europy!

Dziękuję Państwu bardzo za przybycie i życzę przyjemnego wieczoru.

Dziękuję za uwagę.

3 października 2017 r., Warszawa

Wróć do góry strony