Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Niemiecka kandydatura do Rady Bezpieczeństwa ONZ

Artykuł

Niemcy ubiegają się o miejsce niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Minister Steinmeier poinformował 27 czerwca w Hamburgu o kandydaturze Niemiec na lata 2019/20.

Logo - Deutschland Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 2019-2020
Deutschland Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 2019-2020© Auswärtiges Amt/dpa

Niemcy ubiegają się o miejsce niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Minister Spraw Zagranicznych Steinmeier poinformował 27 czerwca 2016 r. w Hamburgu o kandydaturze Niemiec na lata 2019/20. Wybory odbędą się przypuszczalnie w czerwcu 2018 r. na sesji Zgromadzenia Ogólnego. Ponowna kandydatura (ostatnio Niemcy byli członkiem Rady Bezpieczeństwa w latach 2011/12) jest wyrazem politycznej woli aktywnego działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, uwzględniając wszystkie wyzwania, z którymi ma do czynienia Rada Bezpieczeństwa. Ponowne członkostwo Niemiec podkreśliłoby pozycję i znaczenie kraju na forum ONZ.

W swoim przemówieniu na zaproszenie Niemieckiego Instytutu Studiów Globalnych i Regionalnych Wspólnoty im. Leibniza (GIGA) w ramach „GIGA Distinguished Speaker Lecture Series w hamburskim Ratuszu minister Steinmeier podkreślił znaczenie Rady Bezpieczeństwa ONZ:

„Potrzebujemy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Bezpieczeństwa bardziej niż kiedykolwiek dotąd w naszych staraniach o pokój w tych niespokojnych czasach. I mimo tego, że Rada Bezpieczeństwa ONZ bywa coraz bardziej krytykowana, a jej decyzje faktycznie są – niestety - czasami blokowane, to nadal pozostaje ona jedynym organem, który może uchwalać wiążące w kontekście prawa międzynarodowego działania służące zapobieganiu konfliktom i utrzymaniu pokoju. Przy całym sceptycyzmie warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Rada przyjęła w drodze konsensusu 60 z 63 rezolucji. Rada Bezpieczeństwa jest centralnym globalnym organem zarządzania kryzysowego!

Ma to szczególne znaczenie właśnie dla Niemiec. Jak powiedział minister Steinmeier: „Niemcy jako kraj ściśle powiązany gospodarczo, politycznie i społecznie ze światem – niektóre badania wskazują nawet, że powiązania Niemiec są w skali globalnej najściślejsze –w sposób szczególny są bowiem zainteresowane skutecznym, pokojowym i opartym na określonych zasadach międzynarodowym ładem. I właśnie dlatego tym bardziej musimy działać na rzecz utrzymania i dalszego budowania tego ładu”.

Spektrum niemieckiego zaangażowania na forum Narodów Zjednoczonych można zawrzeć w pojęciach: „pokój, sprawiedliwość, partnerstwo i innowacja”. Są to hasła przewodnie kampanii wyborczej.

Pokój

W świecie, który „chwieje się w posadach”, wspólnota narodowa bardziej niż kiedykolwiek musi wspólnie stawiać czoła tradycyjnym i nowym scenariuszom zagrożeń. Niemcy są pod tym względem niezawodnym partnerem: od prawie 30 lat angażują się w ramach misji pokojowych – tak personalnie, jak finansowo. Zapobieganie konfliktom, stabilizowanie, odbudowa po zakończeniu konfliktu oraz kontrola zbrojeń – to filary niemieckiej polityki zagranicznej.

Sprawiedliwość

Niemcy angażują się na rzecz skutecznego, opartego na wartościach ładu międzynarodowego. Prawa człowieka są fundamentem naszego globalnego współistnienia. Równość płci oraz prawo kobiet i dziewcząt do samostanowienia, włączenie społeczne oraz prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne należą do naszych podstawowych wartości, których każdego dnia na całym świecie bronimy.

Innowacje

Jednym z naszych głównych celów jest polityka klimatyczna. Wynegocjowane w Paryżu, prawnie wiążące, światowe Porozumienie w sprawie klimatu ustawia zwrotnice w kierunku zrównoważonego zaopatrzenia energetycznego. Jako członek-założyciel Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska oraz prekursor w dziedzinie energii odnawialnych Niemcy dzielą się różnorodnymi doświadczeniami i aspiracjami. Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich dzieci i młodzieży również wpisuje się w nasze podstawowe cele. To tematy, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieistotne pod względem bezpieczeństwa, są jednak podstawowym warunkiem dla społeczeństwa żyjącego w warunkach pokoju i wolności. Bez dostępu do edukacji, wody, bez czystego środowiska – nie może być mowy o bezpieczeństwie.

Partnerstwo

Niemcy są partnerem świata. Partnerstwo oznacza relacje stron, które są sobie równe. Chcemy się uczyć i chcemy oddawać nasze doświadczenia, by służyły dalszemu rozwojowi. Dlatego politykę na rzecz rozwoju rozumiemy jako inwestycję w przyszłość. Polityka na rzecz rozwoju oznacza tworzenie struktur, dzielenie się wiedzą i pomysłami, pomoc w samopomocy. Niemcy chcą i mogą przyczynić się do tego, by nadać światu ludzkie oblicze. Oznacza to sprawiedliwe i godne traktowanie uchodźców. Przyczyny ucieczki trzeba zwalczać na miejscu. Dlatego Niemcy w wymiernym stopniu uczestniczą w działaniach organizacji humanitarnych, takich jak Agencja ONZ ds. Uchodźców, czy Światowy Program Żywnościowy.

Wróć do góry strony