Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Fundusz dla ocalonych z Holocaustu urodzonych po 1 stycznia 1928 r.

Artykuł

Tu znajdą Państwo informacje o funduszu w wysokości 250 mln dolarów na rzecz Żydów, którzy jako dzieci padli ofiarą prześladowań nazistowskich.

Pod koniec sierpnia 2014 r. Jewish Claims Conference (Konferencja ds. Roszczeń Żydowskich) oraz Federalne Ministerstwo Finansów porozumiały się w kwestii utworzenia wspólnego funduszu w wysokości 250 mln dolarów oferującego pomoc finansową Żydom, którzy jako dzieci padli ofiarą prześladowań nazistowskich („Child Survivors).

Porozumienie weszło w życie 1 stycznia 2015 r.

Celem utworzenia tego funduszu jest wypłata odszkodowań ocalałym z Holocaustu na całym świecie, którzy jako dzieci (urodzone po 1 stycznia 1928 r.) zmuszeni byli do przebywania w obozie koncentracyjnym lub getcie albo ukrywania się przez okres przynajmniej sześciu miesięcy.

Osobom tym przysługuje prawo do wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 2.500 euro na pomoc medyczną lub psychoterapeutyczną.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji proszę zwrócić się do Jewish Claims Conference.

Wróć do góry strony