Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Wspólny Komunikat Ministrów Spraw Zagranicznych Niemiec i Francji dot. przedstawienia przez Komisję Europejską Białej Księgi o przyszłości Europy 1 marca 2017 r.

Artykuł

Ministrowie Spraw Zagranicznych Francji i Niemiec witają z uznaniem białą księgę na temat przyszłości Unii Europejskiej.

Ministrowie Spraw Zagranicznych Francji i Niemiec witają z uznaniem białą księgę na temat przyszłości Unii Europejskiej, którą przedstawił przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Wizja Komisji Europejskiej, będąca rozwinięciem orędzia przewodniczącego Junckera o stanie Unii wygłoszonego 14 września 2016 r., jest istotnym i cennym wkładem w szerszą dyskusję o przyszłości Europy, jej projekcie i funkcjonowaniu, która toczy się z okazji przypadającej 25 marca 60. rocznicy Traktatów Rzymskich. Jest także bezpośrednim nawiązaniem do dynamiki, która została zapoczątkowana w Bratysławie, a następnie rozszerzona w Valetcie, w celu osiągnięcia jasnych i konkretnych rozwiązań dla dobra europejskich obywateli.

W chwili, gdy Unia Europejska musi stawić czoło niespotykanym zagrożeniom, Niemcy i Francja podzielają to samo przekonanie: naszą najlepszą ochroną i najlepszym atutem na przyszłość jest silniejsza Unia Europejska.

Powinniśmy nadal starać się przede wszystkim znaleźć odpowiedzi na główne wyzwania, jakimi są: umacnianie roli UE jako podmiotu polityki zagranicznej zarówno w jej sąsiedztwie, jak i na skalę światową; zagwarantowanie bezpieczeństwa naszych obywateli wobec pogłębiających się zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, w tym poprzez wspólną politykę obrony; stworzenie stabilnych ram na zasadzie współpracy w celu rozwiązywania kwestii migracji i napływu uchodźców; stymulowanie europejskiej gospodarki poprzez sprzyjanie konwergencji naszych gospodarek krajowych i inwestycjom europejskim, umacnianie społecznej gospodarki rynkowej na rzecz zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, a także poprzez postępy w finalizowaniu europejskiej unii walutowej.

Chcąc odpowiedzieć na wielkie wyzwania, wobec których stoi Europa, żywimy przekonanie, że nie powinniśmy teraz podważać tego ambitnego projektu: Unia Europejska jest czymś znacznie więcej, niż tylko wspólnym rynkiem. Jej podstawą są wspólne wartości, solidarność i państwo prawa. Mamy świadomość, że obecne wyzwania wymagają od Unii Europejskiej większej skuteczności. To wspólne przekonanie nakłada na nas historyczne zobowiązanie, aby nieustannie usprawniać funkcjonowanie Unii i chronić wspólne wartości i zasady. W tej perspektywie propozycje Komisji na rzecz nowych sposobów skuteczniejszego działania będą bardzo pomocne. Nie kwestionując tego, co już osiągnęliśmy, powinniśmy również znaleźć sposoby, by lepiej uwzględniać różnice ambicji poszczególnych państw członkowskich, tak by Europa lepiej odpowiadała na oczekiwania wszystkich europejskich obywateli.

Szczyt w Rzymie w dniu 25 marca stanowić będzie wyjątkową okazję, by Unia Europejska mogła sprostać przyszłym wyzwaniom. Niemcy i Francja przywiązują wielką wagę do sukcesu tego przedsięwzięcia.

Wróć do góry strony