Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Traktat lizboński – historyczny postęp dla Europy

Artykuł

Traktat lizboński wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Głęboko sięgające reformy w wyraźny sposób poprawią sprawność działania oraz demokratyczne podstawy Unii Europejskiej.

Unterzeichnung des EU-Vertrages
Unterzeichnung des EU-Vertrages© picture-alliance/ dpa

Traktat lizboński wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Głęboko sięgające reformy w wyraźny sposób poprawią sprawność działania oraz demokratyczne podstawy Unii Europejskiej.

Federalny minister spraw zagranicznych Westerwelle podkreślił na marginesie wizyty w Luksemburgu, że „w myśl Traktatu trzeba teraz kształtować konkretną i właściwą politykę – z pożytkiem dla mieszkańców Europy.

Traktat dla przyszłości Unii Europejskiej

Nowy reformujący traktat uczyni Unię Europejską zdolną do stawienia czoła wyzwaniom XXI wieku – z korzyścią dla mieszkańców i w oparciu o fundamentalne europejskie wartości, jakimi są respektowanie godności istoty ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność oraz poszanowanie praw człowieka.

Dzięki innowacjom w obrębie polityki zagranicznej Unia Europejska zyska możliwość bardziej zdecydowanego i asertywnego reprezentowania interesów europejskich na szczeblu międzynarodowym.

Innowacja podstaw prawnych poprzez traktat lizboński jest konieczna także dla kontynuacji dalszego rozszerzania Unii Europejskiej.

Nowe traktaty przewidują istotny postęp w następujących kwestiach:

  • główny urząd przewodniczącego Rady Europejskiej,
  • znaczne podniesienie roli Wysokiego Przedstawiciela do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
  • zwiększenie ilości głosowań większością kwalifikowaną i tym samym ich usprawnienie,
  • wprowadzenie zasady podwójnej większości.
Wróć do góry strony