Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wytyczne UE w sprawie obrońców praw człowieka

Artykuł

Niemcy i Unia Europejska angażują się aktywnie na rzecz ochrony praw człowieka.

Universelles Menschenrechtslogo
Universelles Menschenrechtslogo© humanrightslogo.net

Niemcy i Unia Europejska angażują się aktywnie na rzecz ochrony obrońców praw człowieka, a odpowiednie wytyczne Unii dają gwarancję, że ochrona ta będzie procesem długofalowym.

14 czerwca 2004 r. Rada Ogólna UE przyjęła wytyczne Unii Europejskiej w sprawie obrońców praw człowieka, chcąc usprawnić długofalowe działania Unii wobec państw trzecich na rzecz propagowania oraz ochrony obrońców praw człowieka.

Popierane zdecydowanie przez Niemcy wytyczne przewidują m.in. nawiązywanie oraz utrzymywanie stałych kontaktów z obrońcami praw człowieka przez przedstawicielstwa zagraniczne krajów członkowskich Unii Europejskiej, regularne sporządzanie sprawozdań przedstawicielstw na temat sytuacji obrońców praw człowieka w danym państwie przyjmującym, wspieranie obrońców praw człowieka w danym miejscu poprzez konkretne działania, promowanie utworzenia sieci obrońców praw człowieka oraz generalnie uwzględnianie sytuacji obrońców praw człowieka we wszystkich obszarach polityki zagranicznej Unii Europejskiej („mainstreaming). Wytyczne zaktualizowane zostały w 2008 r.

Menschenrechtsverteidiger im auswärtigen Amt
Menschenrechtsverteidiger im Auswärtigen Amt© AA

W celu przyspieszenia wdrażania wytycznych UE na szczeblu lokalnym przedstawicielstwa krajów członkowskich Unii Europejskiej w 124 państwach przyjmujących otrzymały w czasie prezydencji Niemiec w Radzie UE zalecenia, aby razem z partnerami unijnymi w danym kraju sporządziły sprawozdania na temat sytuacji obrońców praw człowieka oraz aby wypracowały lokalne strategie ich obrony. Ponadto mają być utrzymywane stałe kontakty z obrońcami praw człowieka poprzez coroczne spotkania z pracownikami przedstawicielstw zajmującymi się dziedziną praw człowieka.

Wróć do góry strony