Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Niemcy w Europie

Aktualne informacje na tematy polityczne i wojskowe.

Aktualności z dziedziny polityki i obronności

Niemcy zaktualizowali podstawowy dokument formułujący wytyczne polityki bezpieczeństwa i obrony państwa. Nowa Biała Księga została opublikowana.

Nowa Biała Księga dotycząca polityki bezpieczeństwa

Informacje Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dot. polityki europejskiej i zagranicznej Niemiec (język angielski).

Wróć do góry strony