Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Pojednanie polsko-niemieckie

Bundeskanzlerin Angela Merkel und polnischer Ministerpräsident Mateusz Morawiecki

Bundeskanzlerin Angela Merkel und polnischer Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, © W. Kompała / KPRM

17.10.2018 - Artykuł

Fakt, że stosunki między Niemcami a Polską opierają się na takich wartościach jak przyjaźń i współpraca, zawdzięczamy w szczególności wysiłkom podjętym w najnowszej historii politycznej.

Wiele wydarzeń złożyło się na to, że polsko-niemieckie pojednanie zaowocowało polsko-niemiecką przyjaźnią. Relacje między obydwoma krajami są obecnie tak silne, że nie zależą już od aktów politycznych. Wiele miast niemieckich utrzymuje partnerskie stosunki z miastami polskimi i to przede wszystkim dzięki temu powstało także wiele partnerstw między regionami, szkołami oraz uczelniami wyższymi.

Wyzwania, jakie przynosi ze sobą globalizacja, tylko przyczyniają się dalej do tego, że Polska i Niemcy jeszcze bardziej się do siebie zbliżają i jeszcze bardziej rozwijają dobre relacje. Nawet, jeśli występują jeszcze dzisiaj różnice poglądów, to i tak to, co obydwa kraje łączy, jest o wiele silniejsze niż to, co je dzieli.

Pierwszy etap pojednania rozpoczął się już w roku 1965. Biskupi polscy zwrócili się do Niemiec z orędziem zawierającym słowa „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Reakcją z Niemiec na to było „Wschodnie Memorandum Kościoła Ewangelickiego w Niemczech”.

W latach 1989/90 Polska dała wyraz woli powrotu do europejskich liberalnych demokracji. W ten sposób dopomogła również Niemcom wyzwolić się z okowów komunizmu, pomagając tym samym na drodze do zjednoczenia Niemiec. Po przystąpieniu do NATO w roku 1999 oraz do Unii Europejskiej w roku 2004 Polska jeszcze bardziej zbliżyła się do Niemiec.

Kolejnym kamieniem milowym tego pojednania jest w szczególności polsko-niemiecki Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, zawarty 17 czerwca 1991 roku. Przypieczętowuje on dobre sąsiedztwo i przyjazną współpracę między obydwoma krajami. Zapisy Traktatu uważa się dzisiaj w dużej mierze za zrealizowane z nawiązką, co stanowi świetny rezultat dla obydwu krajów.

Patrząc w przyszłość, Polska i Niemcy jako dwa duże państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą angażować się zwłaszcza na rzecz tego, by przyszła sytuacja zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i ogólna, nadal pomyślnie się rozwijały w sposób dla wszystkich odczuwalny. Właśnie różnice interesów i mentalności sprawiają, że można je wszystkie uwzględniać.

Wróć do góry strony