Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Polska w umowie koalicyjnej

20 Jahre Weimarer Dreieck

20 Jahre "Weimarer Dreieck", © dpa-Zentralbild

17.10.2018 - Artykuł

Szczególne znaczenie sąsiedzkich i przyjacielskich stosunków polsko-niemieckich ma znajdować wyraz także w aktualnej umowie koalicyjnej. Rząd federalny również w przyszłości chce angażować się na rzecz kontynuacji i intensyfikacji współpracy między obydwoma krajami zarówno na szczeblu politycznym, jak i społecznym. Ma to się odbywać już na płaszczyźnie współpracy polskiej i niemieckiej młodzieży. Współpraca historyczna z Francją i Polską w ramach Trójkąta Weimarskiego podkreśla, że Niemcy, Francja i Polska mogą wspólnie jako duże państwa członkowskie Unii Europejskiej osiągnąć istotne sukcesy.

„Szczególne znaczenie ma dla nas także partnerstwo niemiecko-polskie. Jego fundament stanowi pojednanie między Niemcami i Polakami oraz wspólna odpowiedzialność za Europę. Nie zapomnimy przy tym, że Polska i Węgry położyły kamień węgielny pod zjednoczenie Europy i Niemiec w warunkach wolności. Na tej podstawie chcemy rozwijać współpracę z naszym krajem sąsiedzkim, Polską. Dialog między społeczeństwami nabiera zwłaszcza teraz wyjątkowego znaczenia. W związku z tym będziemy nadal wspierać pracę takich instytucji, jak np.: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich, Niemiecki Instytut Spraw Polskich (Deutsches Polen-Institut) oraz Domy Spotkań Młodzieży w Krzyżowej i w Oświęcimiu. Zintensyfikujemy współpracę z Francją i Polską w ramach Trójkąta Weimarskiego.”
(umowa koalicyjna między CDU, CSU i SPD)

Wróć do góry strony