Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Trójkąt Weimarski

17.10.2018 - Artykuł

Trójkąt Weimarski jest świadectwem udanego procesu pojednania między Niemcami a ich dwoma największymi bezpośrednimi sąsiadami na zachodzie i wschodzie.

Trójkąt Weimarski jest świadectwem udanego procesu pojednania między Niemcami a ich dwoma największymi bezpośrednimi sąsiadami na zachodzie i wschodzie, procesu, jaki dokonał się po koszmarze II wojny światowej. Przyjaźń niemiecko-francuska zyskała przy tym solidną podstawę już z początkiem lat 60-ych, kiedy to zawarto Traktat Elizejski. Uzupełnienie tych szczególnych relacji o partnera wschodniego – Polskę, było możliwe dopiero po upadku żelaznej kurtyny dzielącej Europę do roku 1989.

Skubiszewski, Genscher, Dumas
Gründungsväter des Weimarer Dreiecks 2006 in Weimar© dpa/picture alliance

Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas i Krzysztof Skubiszewski, trzej ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Francji i Polski, przyjęli w Weimarze 28 sierpnia 1991 roku, w dniu urodzin Goethego, „wspólne oświadczenie” ustanawiające pogłębioną przyjaźń między Niemcami, Francją i Polską.

„Trójkąt Weimarski” powstały po przezwyciężeniu podziału Europy w wyniku pokojowych rewolucji w latach 1988/89 miał na celu wspieranie zbliżenia Polski do struktur europejskich i transatlantyckich. Jednocześnie miał/Jednocześnie chciano wszystkim nowym demokracjom w Europie Środkowej i Wschodniej otworzyć drzwi do szybkiej i sprawnej integracji.

Po przystąpieniu Polski do NATO i Unii Europejskiej (odpowiednio w 1999 i w 2004 r.) Trójkąt Weimarski zmierzył się z nowymi zadaniami. W roku 2007 nowo wybrany premier Polski Donald Tusk opowiedział się w swoim pierwszym exposé za aktywnym ożywieniem trójstronnego forum rozmów i konsultacji. Nowy rząd federalny zobowiązał się w swojej umowie koalicyjnej z grudnia 2013 roku do „intensyfikacji współpracy z Francją i Polską w ramach Trójkąta Weimarskiego”. W czasie swojej pierwszej po objęciu urzędu wizyty w Warszawie w dniu 19 grudnia 2013 roku federalny minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier podkreślił znaczenie Trójkąta Weimarskiego dla dalszego rozwoju Unii Europejskiej.

Trójkąt Weimarski służy obecnie wymianie poglądów i dyskusjom politycznym pomiędzy trzema ważnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Na wszystkich szczeblach politycznych odbywają się regularne spotkania poświęcone bieżącym kwestiom europejskim i tematom dotyczącym polityki zagranicznej.

Komorowski, Merkel, Sarkozy
Weimarer Dreieck der Staats- und Regierungschefs in Warschau (7.2.2011)© RegierungOnline/Kugler

Kanclerz federalna Angela Merkel, prezydent Francji Nicolas Sarkozy i prezydent Polski Bronisław Komorowski po raz ostatni spotkali się w lutym 2011 roku w Warszawie.

W lutym 2012 roku obradowali natomiast w Berlinie ministrowie spraw zagranicznych, a w lipcu 2013 roku rozmowy polityczne w niemieckim Heilbronn odbyli ministrowie ds. europejskich.

Mnogość stowarzyszeń, organizacji i inicjatyw obywatelskich, które angażują się w ramach Trójkąta Weimarskiego, świadczy o wyraźnym zainteresowaniu ze strony społeczeństwa obywatelskiego wzmocnieniem współpracy między Niemcami, Francją i Polską. Współpracę tę w sposób symboliczny obrazują także flagi wszystkich trzech krajów, które od roku 1991 powiewają przed weimarskim ratuszem.

Wróć do góry strony