Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Prawa człowieka

16.10.2018 - Artykuł

Prawa człowieka nie podlegają negocjacjom: Niemcy działają na całym świecie z determinacją na rzecz praw człowieka. Zaangażowanie na rzecz praw człowieka jest bowiem nie tylko podstawową wartością naszej polityki zagranicznej – służy ono również niemieckim interesom.

Das internationale Symbol für Menschenrechte.
Das internationale Symbol für Menschenrechte.© AA
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Wizja lepszego świata sprawiła, że w 1948 r., przed 70 laty, w Paryżu spotkali się mężczyźni i kobiety ze wszystkich części świata. Przyświecała im wizja świata, w którym chroniona jest godność każdego człowieka jako jednostki. Uchwalili Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Deklaracja ta opiera się na „uznaniu przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw” ludzi i przyznaje te prawa każdemu człowiekowi bez czynienia różnicy ze względu na kolor, płeć, język, wyznanie czy też inne kryteria. Prawa człowieka przysługują każdemu człowiekowi – z samego faktu bycia człowiekiem i zupełnie niezależnie od cech, które mogą nas ludzi od siebie różnić.

Podstawa każdej społeczności ludzkiej

Zobowiązanie Niemiec do działania na rzecz praw człowieka jest też nauką, którą wyciągnęliśmy z najciemniejszego rozdziału historii Niemiec. Z tego powodu w art. 1 Ustawy Zasadniczej godność człowieka oraz nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka uznano za podstawę każdej społeczności ludzkiej, pokoju i sprawiedliwości na świecie. Ustawa Zasadnicza gwarantuje więc nie tylko prawa człowieka w Niemczech, ale zobowiązuje nas do działania na rzecz ochrony godności i podstawowych wolności ludzi na całym świecie.

Obowiązek moralny i interes polityczny

Angażowanie się na rzecz praw człowieka nie jest jednak tylko zobowiązaniem moralnym i zobowiązaniem prawa międzynarodowego wynikającym z Ustawy Zasadniczej.

Obrona praw człowieka leży również w interesie polityki zagranicznej Niemiec. Przykłady z całego świata pokazują, że tam, gdzie prawa człowieka są naruszane, w dłuższej perspektywie nie jest możliwy pokój i stabilny rozwój. Chroniony pokój i godność człowieka okazały się natomiast siłą napędową kreatywności i dobrobytu.

Portrait von Luise Amtsberg, Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe
Luise Amtsberg, Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe© Marco Fischer

W Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych za politykę w dziedzinie praw człowieka odpowiada obok pełnomocnik rządu federalnego ds. polityki praw człowieka i pomocy humanitarnej, Bärbel Kofler, również osobny wydział zajmujący się prawami człowieka i tematyką gender. Wykorzystują wspólnie wiele różnych instrumentów. Programy wsparcia dla organizacji pozarządowych, dialog polityczny, oświadczenia publiczne czy też cicha dyplomacja zdołały już w wielu krajach poprawić sytuację praw człowieka.Raport rządu federalnego dotyczący polityki praw człowieka 2016 – społeczeństwa obywatelskie w centrum uwagi

Najlepszy obrońca praw człowieka – aktywne społeczeństwo obywatelskie

Dla ochrony praw człowieka szczególnie ważna jest opinia publiczna, która zwraca uwagę na możliwe naruszenia praw człowieka. Niemcy kładą szczególny nacisk na zaangażowanie w tym zakresie. Prowadząc dialog z organizacjami pozarządowymi, grupami religijnymi, intelektualistami i zaangażowanymi osobistościami Niemcy wspierają na całym świecie aktywne i uważne społeczeństwa obywatelskie. Jeśli obywatele mogą angażować się w niezależnych od państwa grupach i uczestniczyć w dyskusjach publicznych, jest to jedna z najlepszych gwarancji poszanowania praw człowieka.

Więcej na temat: „Społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka”

Niemcy jako Państwo-Strona

Na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych stworzyły obszerny system aktów prawnych służący ochronie praw człowieka. Niemcy są stroną wszystkich istotnych konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych z zakresu praw człowieka i ich protokołów fakultatywnych. W regularnych odstępach czasu przekazują do komitetów raporty na temat wypełniania poszczególnych zobowiązań traktatowych.


Więcej na temat: „Prawa człowieka w Organizacji Narodów Zjednoczonych”

Również w Europie istnieje gęsta sieć instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka. Kluczową rolę odgrywa tutaj obok Unii Europejskiej przede wszystkim Rada Europy i OBWE:

Ochrona podstawowych praw człowieka w Unii Europejskiej

Rada Europy

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Projekty na rzecz ochrony praw człowieka

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera na całym świecie rocznie ok. 130 projektów o różnej wielkości, głównie w krajach nowo uprzemysłowionych i krajach rozwijających się w Afryce, Azji, Ameryce Środkowej i Południowej oraz w Europie Wschodniej. Często już nawet małe kwoty mogą przyczynić się do zauważalnej i zrównoważonej poprawy sytuacji praw człowieka w danym miejscu.

Wróć do góry strony