Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

System polityczny Niemiec

Justitia-Figur, Frankfurt/M

Justitia-Figur, Frankfurt/M, © dpa

24.10.2018 - Artykuł

System polityczny Niemiec opiera się na fundamentalnej zasadzie zapisanej w Ustawie Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec: „wolnościowym demokratycznym ustroju“. Oznacza to, że w Niemczech naród może w ramach postanowień Ustawy Zasadniczej sam i w oparciu o zasadę wolności decydować o polityce. Do ważnych fundamentalnych zasad systemu politycznego w Niemczech zaliczają się przestrzeganie praw człowieka i niezawisłość sądów. Tym samym zagwarantowane jest w Niemczech  zachowanie zasad praworządności i trójpodziału władzy.

Jako państwo federalne Niemcy składają się z 16 landów. Każdy z nich ma własny parlament wybrany w demokratycznych wyborach. O niektórych politycznych dziedzinach landy decydują samodzielnie, np. w sprawach edukacji. Landy nie są jednak uprawnione do tego, aby uchwalać własne ustawy we wszystkich dziedzinach. Sprawy kompetencji reguluje Ustawa Zasadnicza. 16 rządów poszczególnych landów reprezentowanych jest w Bundesracie. Mają one tym samym prawo do współdecydowania przy podejmowaniu decyzji dotyczących spraw na szczeblu państwowym.

Na szczeblu federalnym Bundestag wybierany jest przez naród w wyborach bezpośrednich. Każdy uprawniony do głosowania obywatel może wybierać partie i deputowanych. Partie tworzą koalicje w celu uzyskania w Bundestagu wymaganej większości i przygotowują wspólnie kluczowe zagadnienia na daną kadencję.

Wróć do góry strony