Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Radiofonia i telewizja

Artykuł

Radiofonia i telewizja w Niemczech finansowana jest na dwa różne sposoby.

Radiofonia i telewizja w Niemczech ma dwie zasadniczo różne formy finansowania. Stacje prywatne utrzymują się prawie wyłącznie z dochodów z reklam, stacje publiczne są finansowane z opłat abonamentowych oraz reklam i są zobowiązane do wypełnienia w swoim programie ustawowo ustalonego zadania.

Istnieje 9 stacji publicznych rozmieszczonych w różnych krajach związkowych, tworzących razem Zespół Roboczy Ośrodków Radiowych i Telewizyjnych w Niemczech (ARD). Stacje te wspólnie odpowiadają za Pierwszy Program Telewizji Niemieckiej, ale nadają również własne programy telewizyjne i radiowe. Inną stacją publiczną jest ZDF, która nie ma programów regionalnych i radiofonii.

(...) Zapoczątkowany w latach 20. (radio) i 50. (telewizja) program publiczny przekształcił się od końca lat 80. w barwne spektrum dwoistego systemu złożonego ze stacji publicznych i prywatnych.

Dzisiaj współzawodniczy ze sobą 460 stacji radiowych, które w większości mają charakter lokalny i regionalny. Obok 75 radiostacji publicznych istnieje 385 o charakterze komercyjnym. Ogólnie w historii radia dokonała się zmiana jego funkcji. Po wprowadzeniu telewizji radio przekształciło się w medium równoległe i osiąga aż po dzień dzisiejszy pod względem czasu korzystania prawie takie same wyniki jak telewizja.

Krajobraz telewizyjny jest zróżnicowany w dwojaki sposób: ponadregionalnie i regionalnie oraz na telewizję ogólną i tematyczną. Niemcy posiadają kilku największych w skali europejskiej i światowej nadawców publicznych (ARD i ZDF) oraz prywatnych (RTL, Sat 1, Pro Sieben).

W zależności od platformy technicznej (naziemna, satelitarna, kablowa, szerokopasmowa) i od rodzaju odbioru (analogowy lub cyfrowy) można odbierać ponad 20 różnych programów publicznych, w tym dwa główne programy krajowe ARD i ZDF oraz programy regionalne, nadawane na terenie całego kraju, takie jak WDR, MDR, BR, oraz stacje specjalne: kanał dokumentacyjne Phoenix lub kanał dla dzieci KIKA.

Ponadto istnieją trzy programy międzynarodowe – rozgłośnia dla zagranicy Deutsche Welle, niemiecko-francuski kanał arte oraz niemiecko-austriacko-szwajcarski kanał kulturalny 3sat. Obrana przez ARD i ZDF strategia cyfrowa zmierza ponadto do stworzenia telewizji niezależnej od rzeczywistego czasu transmisji (mediateka) oraz nadawania nowych programów online i programów mobilnych. Nadawcy telewizji prywatnej obawiają się zniekształcenia konkurencji w wyniku wywierania przez subwencjonowaną telewizję publiczną zbyt dużego wpływu na rynek. Na tym gruncie zawsze istnieje możliwość powstania konfliktów.

Fragment artykułu prof. dr. Jo Groebela, dyrektora generalnego Europejskiego Instytutu Mediów z siedzibą w Düsseldorfie i w Paryżu, wykładowcy na Uniwersytecie w Amsterdamie.

Artykuł pochodzi z książki „Niemcy w świetle faktów i liczb”.

Inne

Programy niemieckiej telewizji publicznej dostępne są także w Internecie.

Niemiecka telewizja online

Deutsche Welle to najnowsze wiadomości polityczne, gospodarcze i kulturalne, a także przegląd prasy niemieckiej oraz wiele innych ciekawych informacji.

Polski serwis Deutsche Welle

Wróć do góry strony