Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wolność słowa

Artykuł

Artykuł 5. Ustawy Zasadniczej gwarantuje prawo do wolności słowa, wolność prasy oraz prawo do informowania się ze źródeł powszechnie dostępnych. Cenzura nie istnieje.

Artykuł 5. Ustawy Zasadniczej gwarantuje prawo do wolności słowa, wolność prasy oraz prawo do informowania się ze źródeł powszechnie dostępnych. Cenzura w Niemczech nie istnieje.

Urzędy zobowiązane są do udzielania dziennikarzom informacji. Prawo prasowe regulują ustawy poszczególnych krajów związkowych. Dotyczą one obowiązku umieszczania stopki redakcyjnej, obowiązku zachowania przez dziennikarzy szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów, jak również prawa dziennikarza do odmowy składania zeznań.

Organem samokontroli wydawców i dziennikarzy jest Niemiecka Rada Prasowa (Der Deutsche Presserat), zajmująca się przypadkami wykroczeń przeciwko obowiązkowi staranności i rzetelności oraz etyce dziennikarskiej.

Inne

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Niemieckiej Rady Prasowej.

Niemiecka Rada Prasowa

Wróć do góry strony