Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

System wyborczy do Niemieckiego Bundestagu

Artykuł

Na czym polega niemiecki system wyborczy?

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady niemieckiego systemu wyborczego

Prawo wyborcze

Uprawnionym do głosowania w wyborach do Bundestagu jest każdy, kto skończył 18 lat, posiada obywatelstwo niemieckie i stałe miejsce zamieszkania w Niemczech lub jako Niemiec mieszka za granicą. Wybory są powszechne, bezpośrednie, wolne, równe i tajne. Bierne prawo wyborcze (prawo bycia wybieranym) mają generalnie wszyscy, którzy ukończyli 18. rok życia.

Pierwszy i drugi głos

Każdy wyborca dysponuje w wyborach do Bundestagu dwoma głosami. Pierwszy głos decyduje o bezpośrednim wyborze jednego z kandydatów w danym okręgu wyborczym. Drugi, ważniejszy głos, wyborca oddaje bezpośrednio na jedną z partii. Wynik głosowania drugim głosem decyduje o tym, ilu deputowanych będzie reprezentowało daną partię w Niemieckim Bundestagu i która z partii jako najsilniejsza siła polityczna wygra wybory.

System wyborczy

Bundestag wybierany jest według połączonego większościowego i proporcjonalnego systemu wyborczego. Kandydaci z okręgów wyborczych wybierani są pierwszymi głosami według systemu większościowego: wygrywa ten, kto otrzyma większość głosów. Podczas procedury liczenia głosów pierwsze (na kandydata z danego okręgu) i drugie głosy (na listę krajową danej partii) zliczane są w ten sposób, że skład Bundestagu wynika prawie ze stosunku głosów oddanych na poszczególne partie. Tak zwane „mandaty nadwyżkowe” powstają wtedy, gdy jedna z parii otrzyma więcej mandatów bezpośrednich, niż jej to przysługuje według stosunku oddanych na nią głosów. Ten system wyborczy prowadzi z reguły do rządów koalicyjnych.

Próg pięcioprocentowy

Według tej klauzuli tylko te partie wchodzą do Bundestagu, które zdobyły co najmniej pięć procent ważnych drugich głosów lub trzy mandaty bezpośrednie. Deputowany, który zdobył mandat bezpośredni wchodzi do Bundestagu niezależnie od tego, czy jego partia przekroczyła próg wyborczy.

Niemcy za granicą

Uprawnieni do głosowania Niemcy, którzy przebywają za granicą, muszą pisemnie wystąpić o wpisanie na listę wyborców w swojej ostatniej gminie w Niemczech, aby tą drogą uzyskać wymagane dokumenty wyborcze.


Dalsze informacje: www.de.de lub www.bundeswahlleiter.de

© Deutschland www.magazine-deutschland.de

Inne

22 września 2013 r. odbyły się w Niemczech wybory do Bundestagu osiemnastej kadencji. Wygrali je chadecy z kanclerz Angelą Merkel na czele.

Wróć do góry strony