Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Warunki życia we wschodniej i zachodniej części kraju

Artykuł

Scalenie wschodnich i zachodnich Niemiec należy do najważniejszych celów politycznych rządu federalnego.

Scalenie wschodnich i zachodnich Niemiec należy do najważniejszych celów politycznych rządu federalnego. Od zjednoczenia kraju w 1990 r. w dużym stopniu dokonano zrównania warunków życia we wschodnich i zachodnich landach.

Już w latach 90. przeciętna stopa życiowa większości Niemców na wschodzie i zachodzie kraju była prawie taka sama. Zarówno pod względem warunków mieszkaniowych, jak i wyposażenia gospodarstw domowych w aparaty telefoniczne, pralki, odbiorniki telewizyjne itd. nie było znaczących różnic. Dochody realne gospodarstw domowych na wschodzie kraju – po uwzględnieniu istniejących regionalnych różnic siły nabywczej – wynosiły około 80-85% poziomu zachodniego.

Przeciętny majątek pieniężny zwiększył się w ciągu ubiegłych dwudziestu lat z jednej piątej do ponad jednej drugiej poziomu zachodnioniemieckiego. W przypadku wysokości emerytur Niemcy we wschodnich landach znajdują się nawet w lepszej sytuacji. Ze względu na dłuższy z reguły staż pracy w nowych krajach związkowych mężczyźni otrzymują przeciętną emeryturę w wysokości 995 euro (w zachodnich landach: 955 euro), a kobiety – 674 euro (na zachodzie: 484 euro).

Także w dziedzinie edukacji i opieki zdrowotnej nie ma prawie odczuwalnych różnic. W niektórych dziedzinach życia społecznego – jak np. opiece nad dziećmi w żłobkach – wschodnie Niemcy nawet przodują. Aczkolwiek nadal istnieją dostrzegalne różnice w wartościach, postawach i poglądach politycznych, to w sprawach zasadniczych starzy i nowi obywatele kraju wykazują zgodność. Droga do wewnętrznego zjednoczenia Niemiec nie jest ulicą jednokierunkową, a transfer wartości nie przebiega jedynie z zachodu na wschód.

źródło: „Niemcy w świetle faktów i liczb”

Wróć do góry strony