Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Młodzież

Artykuł

Dla młodych ludzi główną grupą odniesienia jest rodzina. Prawie wszyscy młodzi ludzie w wieku 12-29 lat deklarują, że mają bardzo dobre i oparte na pełnym zaufaniu stosunki z rodzicami.

Jugendliche in Deutschland
Jugendliche in Deutschland© picture-alliance/MAXPPP

Dla młodych ludzi główną grupą odniesienia – obok paczki rówieśników, której znaczenie bardzo wzrosło – jest rodzina. Nigdy jeszcze tak duża liczba młodzieży (73% w wieku 18-21 lat) nie mieszkała tak długo w gospodarstwie domowym rodziców, jak dzisiaj.

Prawie wszyscy młodzi ludzie w wieku 12-29 lat deklarują, że mają bardzo dobre i oparte na pełnym zaufaniu stosunki z rodzicami. Przyczyną coraz dłuższego pobytu w rodzinie jest wydłużanie się okresu kształcenia coraz większej grupy młodych ludzi, których Poziom kwalifikacji wyraźnie wzrósł. 43,4% młodzieży jednego rocznika (w wieku 18-20 lat) nabywa prawo do podjęcia studiów wyższych, a 36% podejmuje studia w skali średniofalowej. Do grup problemowych w systemie kształcenia należą szczególnie młodzi ludzie z upośledzonych warstw społecznych oraz z rodzin imigrantów.


W porównaniu ze wcześniejszymi pokoleniami młodzi ludzie stali się bardziej pragmatyczni; mają pozytywny stosunek nie tylko do pokolenia swoich rodziców, ale także do demokracji. Rozpowszechniona w latach 80. postawa pesymizmu, kontestacji i obojętności w dużym stopniu ustąpiła miejsca nieideologicznemu optymizmowi i pragmatyzmowi. Dzisiejsze młode pokolenie jest zorientowane na sukces i gotowe do wysiłku. Jego maksymę życiową można zawrzeć w formule „kariera zamiast negacji“.

Na tradycyjnym schemacie prawicowo-lewicowym młodzież umieszcza siebie – jak to zazwyczaj bywa – nieco bardziej na lewo od reszty społeczeństwa; bardzo rzadko jednak reprezentuje ekstremalne pozycje polityczne. Wykazuje natomiast bardzo dużą gotowość do zaangażowania społecznego. Trzy czwarte całej młodzieży angażuje się w sprawy społeczne i ekologiczne: na rzecz potrzebujących pomocy ludzi starszych, na rzecz ochrony środowiska i zwierząt, na rzecz biednych, imigrantów lub osób niepełnosprawnych. Maleje natomiast zainteresowanie polityką, partiami lub związkami zawodowymi. Tylko 30% młodzieży w wieku 12-25 lat deklaruje zainteresowanie sprawami polityki, wśród młodych dorosłych oraz studentów odsetek ten jest znacznie większy i wynosi 44 i 64%.

źródło: „Niemcy w świetle faktów i liczb”

Wróć do góry strony