Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Różnorodność: islam w Niemczech

Artykuł

Po religiach chrześcijańskich islam jest w Niemczech największą wspólnotą wyznaniową. Niemiecka Konferencja Islamu ma na celu wspieranie dialogu i integracji.

Po religiach chrześcijańskich islam jest w Niemczech największą wspólnotą wyznaniową. Niemiecka Konferencja Islamu ma na celu wspieranie dialogu i integracji.

3,3 mln muzułmanów żyjących w Niemczech to ok. cztery procent całej ludności. Muzułmanie ci pochodzą z 40 krajów. Bez porównania najliczniejsza grupa (2,6 mln) pochodzi z Turcji. Na dalszych miejscach plasują się Marokańczycy, Afgańczycy i Irańczycy. Ok. 800.000 muzułmanów posiada obywatelstwo niemieckie. W Niemczech znajduje się prawie 3.000 meczetów i miejsc modlitwy muzułmanów.

Przeważająca część muzułmanów dobrze zintegrowała się ze społeczeństwem niemieckim. Mimo to we współistnieniu tym pojawiają się niekiedy dysonanse. Dzieje się tak na przykład wówczas, gdy muzułmańskie dzieci, głównie dziewczęta, powstrzymuje się od uczestnictwa w nauce pływania, udziału w lekcjach wychowania seksualnego, czy wręcz zabrania się im udziału w wycieczkach klasowych.

Między innymi dlatego, by przeciwdziałać powstawaniu tak zwanych „społeczeństw równoległych”, ówczesny federalny minister spraw wewnętrznych Wolfgang Schäuble powołał do życia w 2006 r. Niemiecką Konferencję Islamu (Deutsche Islam-Konferenz DIK). Gremium ma za zadanie wspierać poprawę dialogu i integracji.

Rezultatem pierwszej Konferencji Islamu było utworzenie „Rady Koordynacyjnej Muzułmanów w Niemczech“ (Koordinierungsrat der Muslime in Deutschland - KRM), stowarzyszenia czterech największych organizacji islamskich w Niemczech.

Podczas Konferencji Islamu w marcu 2008 r. wszyscy uczestnicy przedstawili swoje propozycje dotyczące integracji muzułmanów ze społeczeństwem niemieckim – na przykład odnoszące się do kwestii wprowadzenia lekcji religii islamskiej w języku niemieckim.

Dotychczas lekcje wiedzy o religii islamskiej prowadzone są tylko w szkołach kilku landów. Lekcji tych nie uważa się jednak za tak zwane „regularne nauczanie religii“ w rozumieniu Ustawy Zasadniczej, lecz edukację leżącą w wyłącznej gestii poszczególnych landów. Problem z wprowadzeniem regularnego nauczania religii islamskiej polega na tym, że po stronie wyznawców islamu nie ma jednego wspólnego partnera kontaktowego reprezentującego wszystkich muzułmanów mieszkających w Niemczech, nie ma też jednolitej wspólnoty religijnej opartej na jednoznacznym członkowstwie oraz jednoznacznym zdeklarowaniu się po stronie niemieckiej konstytucji. Fakt, że wprowadzenie lekcji religii islamskiej nie jest sprawą aż tak bardzo skomplikowaną, udowodniła Alewicka Wspólnota Religijna, która liczy w Niemczech w przybliżeniu 500.000 członków. Od roku szkolnego 2008/2009 w trzech landach prowadzona jest „nauka religii alewickiej“ w ramach „regularnego nauczania religii“.

W ciągu minionych lat powstały na niemieckich uczelniach cztery katedry nauki o religii islamskiej, umożliwiające zainteresowanym osobom kształcenie teologiczne i pedagogiczne w tym zakresie. W ramach tych jednostek ma także zostać opracowana odpowiednia dydaktyka nauczania religii islamskiej. We wrześniu 2008 r. ukazał się pierwszy niemiecki podręcznik do nauki islamu, który na razie dopuszczony jest w czterech landach.

© Deutschland www.magazine-deutschland.de

Wróć do góry strony