Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Narodowy Plan Działań na rzecz Integracji

Artykuł

Narodowy Plan Działań na rzecz Integracji zawiera cały wachlarz konkretnych zobowiązań, które zostały podjęte w celu znacznego zwiększenia szans imigrantów na równy udział w życiu publicznym.

Narodowy Plan Działań na rzecz Integracji stanowi kontynuację Narodowego Planu Integracyjnego z 2007 r. Do dziś zrealizowano niemal w pełni około 400 dobrowolnie podjętych w jego ramach zobowiązań.

Federacja i landy

Federacja i landy uzgodniły w tej dziedzinie wspólne cele. Są to między innymi:

- mocniejsze wsparcie dla osób indywidualnych oraz rozpoznanie możliwości dzieci, młodzieży i młodych dorosłych
-
poprawa uznawalności kwalifikacji zdobytych za granicą
-
zwiększenie liczby imigrantów zatrudnionych w sektorze publicznym na szczeblu federacji i landów.

Nowe tematy

Narodowy Plan Działań na rzecz Integracji podejmuje ponadto takie tematy jak: „Imigranci w sektorze publicznym” oraz „Zdrowie i opieka”. Kładzie on ponadto szczególny nacisk na działania prowadzące do zmiany struktur tak, by stanowiły trwałe podstawy integracji.

© Rząd Federalny

Inne

Wróć do góry strony