Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Kobiety i mężczyźni

Artykuł

W Niemczech osiągnięto znaczny postęp w dziedzinie postulowanego w Ustawie Zasadniczej równouprawnienia kobiet. Tak na przykład dziewczęta pod względem wykształcenia nie tylko dogoniły chłopców, ale nawet ich prześcignęły.

Familie mit zwei Kindern
Familienangelegenheiten© Zoonar.com/Oleksii Hrecheniuk

W Niemczech – podobnie zresztą jak w innych nowoczesnych społeczeństwach – znaczny postęp osiągnięto w dziedzinie postulowanego w Ustawie Zasadniczej równouprawnienia kobiet. Tak na przykład dziewczęta pod względem wykształcenia nie tylko dogoniły chłopców, ale nawet ich prześcignęły. Stanowią one 56 procent absolwentek gimnazjów; odsetek młodych kobiet woeród osób rozpoczynających studia na uniwersytetach wynosi niecałe 54%. Wśród uczniów nauki zawodu, którzy w 2006 roku pomyślnie zdali egzamin końcowy, 43% stanowiły młode kobiety. Coraz więcej kobiet podejmuje pracę zawodową. Także ze względu na obowiązujące od 2008 r. nowe przepisy alimentacyjne w przypadku rozwodu posiadanie zawodu przez kobiety nabiera coraz większego znaczenia. W zachodnich Niemczech zawodowo pracuje obecnie 67% kobiet, we wschodnich Niemczech – 73%. Podczas gdy mężczyźni z reguły są zatrudnieni na pełnym etacie, kobiety – szczególnie te z małymi dziećmi – pracują w niepełnym wymiarze czasu.

Także w zakresie wynagrodzenia istnieją nadal różnice między płciami: tak na przykład pracownice fizyczne zarabiają tylko 74% tego, co ich koledzy, a pracownice umysłowe – jedynie 71%. Zasadniczo wiąże się to z częstszym zajmowaniem przez kobiety niższych, a tym samym gorzej płatnych stanowisk. Chociaż kobiety obecnie częoeciej zajmuj ą Stanowiska kierownicze, nadal natrafiają na znaczne przeszkody w karierze zawodowej. Na przykład kobiety stanowią niecałą połowę studiujących, ale jedynie jedną trzecią pracowników naukowych i zaledwie 15% grona profesorów.

Father with children crossing a bridge
Acknowledgement of paternity© picture-alliance/ dpa

Główną przeszkodą w karierze zawodowej kobiet jest mniej rozbudowana w porównaniu z innymi krajami europejskimi sieć placówek opieki dla dzieci, zwłaszcza małych, jak i stosunkowo niewielkie zmiany, jakie zaszły w podziale obowiązków domowych między kobietami a mężczyznami. Główną częoeć tradycyjnych prac domowych w 75-90% rodzin wykonują kobiety. A chociaż 80% ojców deklaruje, że chętnie spędzałoby więcej czasu ze swoimi dziećmi, to kobiety – nawet te pracujące zawodowo – inwestuj ą w opiekę nad dziećmi dwukrotnie więcej czasu niż ich mężowie. Dotychczas także prawie wyłączenie kobiety korzysta ły z tzw. okresu rodzicielskiego. Wprawdzie odsetek ojców, którzy przerwali pracę zawodową, aby poświęcić się opiece nad dziećmi, wzrósł nieomal trzykrotnie (9,6%) w pierwszych dziewięciu miesiącach po wprowadzeniu zasiłku rodzicielskiego, to jednak połowa z nich będzie zajmować się dziećmi jedynie przez dwa miesiące.

Tymczasem w polityce kobiety wyrobiły sobie już pozycję. Prawie co trzeci względnie co czwarty członek obu wielkich partii SPD i CDU to kobieta. Godny uwagi jest także wzrost odsetka kobiet zasiadających w Bundestagu: w 1980 r. stanowiły one zaledwie 8% parlamentarzystów, w 2005 r. było ich prawie 32%. W tym samym roku pierwsza kobieta – Angela Merkel – została kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec.

źródło: „Niemcy w świetle faktów i liczb”

Wróć do góry strony