Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Konkurs kreatywności „Europa. Najlepsze miejsce na świecie”

28.05.2024 - Artykuł

Szukamy artystek i artystów.
Poszukujemy kreatywnych umysłów.

Jesteś uczennicą/uczniem szkoły podstawowej lub średniej, w nadchodzącym roku szkolnym dalej będziesz uczennicą/uczniem swojej szkoły, kochasz rysować czy może nawet projektować? Masz właśnie okazję zaprezentować swoją twórczość szerszej publiczności. W ramach kampanii zorganizowanej pod hasłem „Europa. Najlepsze miejsce na świecie” poszukujemy właśnie ilustrujących to hasło plastycznych interpretacji artystycznych, które już jesienią zaprezentowane zostaną w formie ekspozycji na ogrodzeniu Ambasady Niemiec w Warszawie.

Twoja kreatywność nie jest w żaden sposób ograniczona. Chodzi o to, by w pomysłowy i twórczy sposób – czy to w formie rysunku, obrazu lub pracy wykonanej inną techniką – pokazać, co w Europie ceni się najbardziej. Nagrodzone prace ilustrujące własny stosunek do Europy jako najlepszego miejsca na świecie będzie można zobaczyć wkrótce potem w ramach ekspozycji na ogrodzeniu Ambasady Niemiec.

Termin nadsyłania prac upływa ostatniego dnia przed wakacjami, to znaczy 21.06.2024 roku.

Na początku nowego roku szkolnego, 2.09.2024 roku, odbędzie się uroczyste otwarcie nowej ekspozycji umieszczonej na ogrodzeniu Ambasady. W ramach tej uroczystości zwyciężczynie i zwycięzcy zostaną uhonorowani za swoją kreatywność.

Prace należy nadsyłać w formie skanu w formacie: A4, 300 dpi, max. 10 megabajtów, na adres: prgrafiker@gmail.com wraz z podpisanym formularzem (patrz załącznik). W tytule prosimy wpisać: Konkurs kreatywności „Europa. Najlepsze miejsce na świecie”. Zgłoszenia powinny być podpisane nazwiskiem i imieniem.

Uwaga: niedozwolone jest nadsyłanie zdjęć lub treści chronionych prawem autorskim, gdyż będzie to skutkowało dyskwalifikacją.

Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom życzymy powodzenia, a przede wszystkim wiele radości i satysfakcji z artystycznej realizacji swoich prac. Z radością czekamy na liczne prace nadesłane w ramach konkursu „Europa. Najlepsze miejsce na świecie”.

Wróć do góry strony