Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ustalono priorytety prac: Program prezydencji Niemiec w Radzie UE

26.06.2020 - Artykuł

Kierując się mottem „Razem wzmocnijmy Europę”, Niemcy ustaliły priorytety swojej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Projekt programu prezydencji został już zaakceptowany przez rząd.

W związku z pandemią koronawirusa Unia Europejska stoi przed największym wyzwaniem w swojej historii. W trakcie prezydencji w Radzie UE Niemcy z całą energią podejmą się tego zadania. Celem jest, by razem wzmocnić Europę na przyszłość.

1 lipca zgodnie z zasadą rotacji Niemcy obejmą na sześć miesięcy przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, tzw. prezydencję w Radzie UE. W tym okresie Niemcy będą przewodniczyć wszystkim posiedzeniom Rady i kierować pracami przygotowujących je gremiów takich jak komitety i grupy robocze.

Priorytety programu

Priorytety prezydencji Niemiec w Radzie UE
Priorytety prezydencji Niemiec w Radzie UE© Botschaft Warschau

Głównym elementem programu prezydencji Niemiec w Radzie UE jest bezpośrednie zwalczanie skutków pandemii Covid-19. Należy ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, odbudować europejską gospodarkę i ponownie wzmocnić spójność społeczną w Europie. W tym celu Niemcy stawiają na wspólne, skoordynowane działanie, europejską solidarność i wspólne wartości.

Oczekiwania są duże, by Niemcy posunęli naprzód także inne ważne tematy dotyczące przyszłości. I tak Niemcy chcą w ramach sprawowanej w Radzie prezydencji poświęcić uwagę wielkim procesom transformacyjnym naszych czasów, takim jak zmiany klimatu lub cyfryzacja. Ponadto celem jest wzmocnienie zdolności Europy do działania na zewnątrz. Tylko w ten sposób Europa może bronić swoich interesów i sprostać swojej odpowiedzialności na świecie.

Tematy przewodnie niemieckiej prezydencji w Radzie UE

Program opiera się na następujących tematach przewodnich:

  •     trwałe przezwyciężenie kryzysu związanego z koronawirusem oraz odnowa gospodarcza i społeczna,
  •     silniejsza i bardziej innowacyjna Europa,
  •     sprawiedliwa Europa,
  •     zrównoważona Europa,
  •     Europa bezpieczeństwa i wspólnych wartości,
  •     silna Europa na arenie światowej.

Szczególnie w obecnych czasach Europa musi blisko trzymać się razem. Nadrzędnym celem jest, by razem wzmocnić Europę i utorować drogę ku pomyślnej przyszłości w Europie.

Co dalej?

Krajowy program prezydencji Niemiec w Radzie UE – z szacunku dla trwającej prezydencji Chorwacji w Radzie – zostanie opublikowany dn. 30 czerwca 2020 roku. Będzie obowiązywał przez cały okres trwania prezydencji w Radzie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku.


Oficjalna strona prezydencji Niemiec w Radzie UE

Wróć do góry strony