Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Stacje Opieki Caritas obchodzą jubileusz

Galeria zdjęć

Stacje Opieki Caritas w Diecezji Opolskiej świadczą od 1992 roku w oparciu o ich gęstą sieć i przy udziale ponad 180 zaangażowanych pielęgniarek wspaniałą pracę na rzecz wszystkich potrzebujących.

Stacje Opieki Caritas w Diecezji Opolskiej świadczą od 1992 roku w oparciu o ich gęstą sieć i przy udziale ponad 180 zaangażowanych pielęgniarek wspaniałą pracę na rzecz wszystkich potrzebujących. W dniu 10 października w obecności Arcybiskupa Alfonsa Nossola oraz Konsul Niemiec w Opolu obchodzony był jubileusz 25-lecia działania tych pełnych sukcesu instytucji.

Założenie stacji było możliwe dzięki pełnemu finansowaniu ze strony Republiki Federalnej Niemiec i dzięki dużemu zaangażowaniu Arcybiskupa Alfonsa Nossola. Finansowanie to miało się też przyczynić do wzmocnienia mniejszości niemieckiej zgodnie z mottem „Pomoc na rzecz pozostania”.

Pierwsza stacja została otwarta 10 października 1992 roku w Dobrzeniu Wielkim. Dziś jest ich w całej diecezji 54. Zgodnie z postulatem Arcybiskupa Nossola i jego następcy, biskupa Czai stacje opieki służą bez wyjątku wszystkim potrzebującym i to obojętnie, czy wywodzą się z mniejszości niemieckiej czy też większości polskiej.

Działalność stacji opieki skupiona jest wokół ścisłej współpracy i pogłębienia pokojowego współistnienia wszystkich mieszkańców diecezji i jest jednym z najważniejszych projektów pojednania pomiędzy Niemcami a Polskami. Powstała dzięki pomocy Republiki Federalnej Niemiec sieć Stacji Opieki Caritas uważana jest jako projekt pilotażowy na rzecz programu opieki domowej w Polsce.

Stacje Opieki Caritas obchodzą jubileusz

Wróć do góry strony