Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Arcybiskup Nossol obchodzi jubileusze

Galeria zdjęć

Arcybiskup Diecezji Opolskiej Alfons Nossol uważany za budowniczego mostów pomiędzy Polską a Niemcami oraz pośrednika pomiędzy religiami obchodził 13 sierpnia trzy jubileusze.

Arcybiskup Diecezji Opolskiej Alfons Nossol uważany za budowniczego mostów pomiędzy Polską a Niemcami oraz pośrednika między religiami obchodził 13 sierpnia 2017 trzy jubileusze.

Nie tylko swoje przypadające na 8 sierpnia urodziny, ale również kilka dni później przypadający jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich oraz 40-lecia sakry biskupiej.

Z tej okazji w obecności licznie zebranych gości z kraju i zagranicy oraz kilku tysięcy odwiedzających przewodził on wspólnie z Biskupem Opolskim Andrzejem Czają mszy przed zamkiem w Kamieniu Śląskim.

Ten Europejczyk z przekonania poświęcił swoje kazanie wspólnotowej idei pokojowej, przeciwstawił się nienawiści i wykluczeniu oraz opowiedział się za kontynuacją pojednania i zrozumienia ponad polsko-niemiecką granicę. Szczególne znaczenie odgrywa dla niego dialog z Islamem oraz nawoływanie do prowadzenia tego dialogu bez jakichkolwiek obaw.

W trakcie swoich wystąpień przedstawiciele różnych religii, również polityki i społeczeństwa, podkreślali jego niestrudzone zaangażowanie na rzecz pokoju, ponadgranicznego zrozumienia aż po obronę europejskich idei.

Wśród składających gratulacje znalazła się również Kanclerz Niemiec dr Angela Merkel, która skierowała do Arcybiskupa list. Pełnomocnik Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Przesiedleńców i Mniejszości Narodowych, Hartmut Koschyk, w swoim wystąpieniu ponownie wspomniał znaczenie Mszy Pojednania w Krzyżowej, w trakcie której ówczesny Kanclerz Niemiec Helmut Kohl oraz Premier Polski Tadeusz Mazowiecki przekazali sobie znak pokoju i w ten sposób położyli podwaliny pod polsko-niemieckie pojednanie i przyjaźń.

Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Sabine Haake przekazała osobiste życzenia Arcybiskupowi Nossolowi i podziękowała za jego osobiste zaangażowanie na rzecz utrzymania Konsulatu Niemiec w Opolu.

Arcybiskup Nossol obchodzi jubileusze

Wróć do góry strony