Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Finał projektu "Jugendbox"

08.12.2017 - Galeria zdjęć

25 listopada przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce zaprosił na III festiwal teatralny w języku niemieckim do domu kultury w Głogówku.

25 listopada przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce zaprosił na III festiwal teatralny w języku niemieckim do domu kultury w Głogówku. Festiwal był punktem kulminacyjnym i równocześnie zakończeniem projektu „Jugendbox” na rok 2017.

Dla licznie zebranej publiczności młodzież „odpaliła” na dużej scenie prawdziwy fajerwerk kreatywności, zdolności aktorskich i językowych.

Sześć grup młodzieżowych z ogólnej ilości 10, ze struktur mniejszości niemieckiej z Głogówka, Toszka, Zdzieszowic, Gogolina oraz Śmicza przygotowało w ramach programu „Jugendbox”, równolegle do nauki języka niemieckiego spektakle teatralne, poświęcając na ich przygotowanie 60 a nawet więcej godzin. Przy tym nie byli tylko twórcami scenariusza, ale również kostiumów oraz scenografii.

Fantazji nie było granic i tak np. porwali oni widzów przed bramy nieba lub w nowo zinterpretowaną historię „Małego Księcia”. Z dużą dozą humoru oraz krytycznym społecznym spojrzeniem młodzież w wieku od 12 od 17 lat skupiła swoją uwagę wokół interesujących ją tematów i udowodniła, że jest w stanie w sposób łatwy przenieść się ze świata tradycji do współczesności a przy tym rozwinąć wysoki stopień interkulturalnych kompetencji.

Projekt „Jugendbox” jest inicjatywą Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG) i był finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. Skierowany jest między innymi do absolwentów sobotnich szkółek języka niemieckiego i daje młodzieży w wieku od 12 do 17 lat możliwość zajęcia się poza szkołą w sposób kreatywny oraz przez siebie zdefiniowany językiem niemieckim.

Dyrektor biura VdG, pani Maria Neumann, sekretarz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Zuzanna Donath-Kasiura , zastępca kierownika Goethe Institut w Krakowie, Roland Schmidt oraz Konsul Niemiec w Opolu Sabine Haake, byli tylko nielicznymi gośćmi, którzy śledzili występ młodzieży i nagrodzili je oklaskami.

Finał projektu "Jugendbox"

Wróć do góry strony