Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Zapobieganie korupcji

Artykuł

Wytyczne w przedmiocie zapobiegania korupcji w administracji federalnej z dnia 30 lipca 2004 roku określają ramy prawne zadań związanych z prewencją antykorupcyjną w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w przedstawicielstwach zagranicznych.

Wytyczne w przedmiocie zapobiegania korupcji w administracji federalnej z dnia 30 lipca 2004 roku określają ramy prawne zadań związanych z prewencją antykorupcyjną w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w przedstawicielstwach zagranicznych. Celem wytycznych jest przedstawienie w zrozumiały i zwięzły sposób zaleceń dotyczących nieposzlakowanych, bezstronnych i przejrzystych działań administracji.

Zasady etyczne oraz brak przyzwolenia na korupcję powinny być mocno zakorzenione w świadomości pracowników Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz oddelegowanych pracowników i pracowników miejscowych przedstawicielstw zagranicznych. Ważnymi aspektami w zapobieganiu korupcji są uwrażliwienie pracowników na tę tematykę, ochrona przed ewentualnymi zagrożeniami korupcyjnymi oraz zachowanie wysokich standardów etyczno-prawnych jako integralny element działań administracji.

  • Osobą zajmującą się w konsulacie sprawami zapobiegania korupcji jest pani Regina von Ahn.

Korruption
Korruption© dpa - Report

Wynagrodzenia, prezenty oraz inne korzyści

Obowiązuje zasada: zakaz ich przyjmowania!

Bez zgody pracownicy Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także pracownicy oddelegowani i pracownicy miejscowi przedstawicielstw zagranicznych nie mogą przyjmować wynagrodzenia, prezentów lub innych korzyści związanych z pełnieniem przez nich urzędu.Wszystkie pozostałe uregulowania zawiera okólnik Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zakazu przyjmowania wynagrodzenia lub prezentów w administracji federalnej z dnia 8 listopada 2004 r. oraz właściwe okólniki Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dalsze wskazówki oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się w katalogu pytań i odpowiedzi na temat przyjmowania wynagrodzenia, prezentów lub innych korzyści opracowanym przez działający pod auspicjami Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zespół do spraw zwalczania korupcji w sferze kontaktów na styku administracja federalna – gospodarka. Znajduje się on na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (w języku niemieckim).

Inne

Pytania i wskazówki dotyczące tematyki zapobiegania korupcji można kierować również do pełnomocnika do spraw zapobiegania korupcji w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Zapobieganie korupcji

Szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (język niemiecki).

Zapobieganie korupcji FAQ

Wróć do góry strony