Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

48 posiedzenie Rady Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz konferencja „500 lat reformacji”

Artykuł

Dwie równoczesne i ważne okazje zebrały w dniach 26 - 28 maja we Wrocławiu członków oraz zaproszonych gości Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG).

48. Verbandsratssitzung des VdG und Konferenz zum Thema “500 Jahre Reformation
48. Verbandsratssitzung des VdG und Konferenz zum Thema “500 Jahre Reformation© ZNSSK/VdG

Z okazji 48 posiedzenia Rady Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce związek ocenił działalność w poprzednim roku oraz zaprezentował plany na rok następny. W centrum znajdowały się przede wszystkim dwa tematy: strategie rozwoju mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 2016-2021 i dalsze zakotwiczenie mniejszości niemieckiej w obszarze europejskim, a zwłaszcza kampania poparcia dla Minority SafePack Initiative. Opracowany przez zespól ekspercki zawiera Minority SafePack szereg konkretnych aktów prawnych wspierających i chroniących europejskie mniejszości jak również języki regionalne i języki mniejszości. Mniejszości zamierzają na dotychczas niespotykaną skalę zebrać w solidarnej akcji milion podpisów za zróżnicowaniem w Europie.

Do najważniejszych wydarzeń w pierwszej połowie roku 2017 zaliczały się dla VdG dwa spotkania przedstawicieli mniejszości niemieckiej z kanclerz Angelą Merkel, start przedsięwzięcia „Kocham język” oraz Kongres Federacyjnej Unii Narodowości Europejskich(FUEN) w Cluj-Napoce/Rumunia.

Z aplauzem zostało przyjęte słowo powitalne konsul generalnej Elisabeth Wolbers, która zapewniła o wsparciu mniejszości przez rząd federalny także w przyszłości.

Po posiedzeniu Rady Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce jej przewodniczący Bernard Gaida otworzył konferencję „500 lat reformacji. Reformacja na Śląsku, Pomorzu i w Prusach”. Podkreślił przy tym, że miejsce posiedzenia rady nie zostało wybrane przypadkowo, gdyż także mniejszość niemiecka jest niezwykle świadoma znaczenia reformacji dla historii Śląska i Niemiec. Podczas trzydniowej konferencji uczestnicy dyskutowali o znaczeniu i wpływie reformacji w Polsce i na Śląsku. Spojrzeli na działania Lutra również z perspektywy katolickiej i analizowali dzieła Lutra, jako „ojca języka niemieckiego”. Zajęto się również sztuką i muzyką w służbie reformacji, a także przedstawieniem życia protestantów od reformacji po współczesność.

Wróć do góry strony