Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Projekt Nono – szkolny projekt na rzecz tolerancji, praw człowieka i integracji europejskiej

Artykuł

Prezentacja projektu Nono 23 maja w Świdnicy.

Nonoprojekt-Vorstellung in Schweidnitz
Nonoprojekt-Vorstellung in Schweidnitz© Deutsches Generalkonsulat Breslau

Projekt Nono – szkolny projekt na rzecz tolerancji, praw człowieka i integracji europejskiej powstał w kooperacji Claudio Abbado i pod patronatem niemieckiego ministra spraw zagranicznych w fundacji Fondazione L´Unione Europea. Polska edycja na DVD „Luigi Nono – Il canto sospeso“ powstała w roku 2016 z udziałem uczniów i uczennic II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. Uczniowie i uczennice zajmowali się listami pożegnalnymi młodych członków ruchu oporu przeciw narodowemu socjalizmowi oraz tematami totalitaryzmu i holocaustu. Koordynator do spraw współpracy polsko-niemieckiej Woidke przyjął patronat nad polską edycją DVD. Wczorajsze inauguracyjne przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem starosty świdnickiego Piotra Federowicza. Ceremonia w obecności przewodniczącego fundacji Jürgena Petzingera, przedstawicieli niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Fundacji Krzyżowa, miasta i powiatu świdnickiego unaoczniła w podniosłej i emocjonalnej atmosferze, jakie znaczenie tematy te mają dla dzisiejszej generacji.

Więcej na stronie projektu

Wróć do góry strony