Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Polsko-niemiecka współpraca gospodarcza szansą i wzorem dla Europy

Modelowa fabryka na Uniwersytecie Kassel

Modelowa fabryka na Uniwersytecie Kassel, © dpa

14.04.2021 - Artykuł

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu, we współpracy z Ambasadą Niemiec w Warszawie, zamierza - rozpoczynając od lata 2021r. – zaprezentować do dziesięciu polsko-niemieckich projektów biznesowych, które:

  • wykorzystują najnowsze technologie, powstają w miarę możliwości we współpracy z projektami badawczymi;
  • stosują szczególnie zaawansowane, innowacyjne rozwiązania w zakresie cyfryzacji/ Przemysłu 4.0 i oferują ewentualnie rozwiązania modelowe również dla innych;
  • wdrożyły interesującą i udaną koncepcję kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • przyczyniły się do walki ze zmianami klimatu poprzez wykorzystanie niskoemisyjnych źródeł energii i technologii.

Celem projektu jest pokazanie w 30. rocznicę polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, jak wszechstronna, kreatywna i sprzyjająca integracji jest polsko-niemiecka współpraca gospodarcza w Europie. Na przykładzie wyróżniających się projektów, powinna ona zostać przedstawiona jako siła napędowa dla całej Europy. Nacisk kładziony jest na innowacje i współpracę, promocja produktów jest wykluczona.

Harmonogram:

15.04. – 07.05  Zgłaszanie projektów

10.05. – 15.05. Wybór projektów

17.05.                   Ogłoszenie decyzji jury

20.05. – 30.07   Przygotowanie filmów

15.08. – 30.11    Prezentacja projektów w mediach społecznościowych

Zgłoszenia i kryteria wyboru:

Zgłoszenia projektów należy składać nieformalnie w formie pisemnej (najlepiej w języku niemieckim lub angielskim) do dnia 07.05.2021 r. drogą elektroniczną na adres konkurs@bres.diplo.de.

Wniosek musi być uzasadniony szczególnymi osiągnięciami w zakresie co najmniej jednego z czterech wyżej wymienionych kryteriów wyboru i musi wpisywać się w wyżej wymieniony cel projektu.

 

Wybór i prezentacja projektów:

Wspólne jury składające się z przedstawicieli Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu oraz Ambasady Niemiec w Warszawie wybierze maksymalnie dziesięć zgłoszeń, które zostaną zaprezentowane w formie krótkich, 2-3 minutowych filmów w mediach społecznościowych od 15 sierpnia do 30 listopada br. i będą później wykorzystywane również w działaniach public relations.

Koszty realizacji filmów ponosi Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu. Realizacja zostanie przeprowadzona przez firmę medialną na zlecenie konsulatu generalnego, treść i realizacja zostanie uzgodniona pomiędzy konsulatem generalnym a uczestnikiem projektu. Prawa do filmu zachowuje Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu.

Warunki uczestnictwa:

Biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują bez zastrzeżeń niniejsze warunki uczestnictwa. Skutkiem nieprzestrzegania warunków będzie anulowanie uczestnictwa w konkursie. O stosowaniu i wykładni niniejszych warunków oraz wynikających z nich skutkach prawnych decydują organizatorzy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszych warunków uczestnictwa lub harmonogramu a także w uzasadnionych przypadkach do anulowania konkursu. Droga prawna jest wykluczona.

 

Wróć do góry strony