Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Elektromobilność … szanse czy ryzyko dla Europy?

11.01.2018 - Galeria zdjęć

Przyszłościowy temat na początek roku: Elektromobilność … szase czy ryzyko dla Europy?
Aktualny i inspirujący wykład prof. Huberta Jägera z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie i ożywiona dyskusja w konsulacie generalnym.

Czy elektromobilność to szansa, wyzwanie, a może ryzyko dla Europy?

Na ten temat dyskutowali w konsulacie generalnym 9 stycznia licznie zgromadzeni goście tradycyjnego spotkania noworocznego firm członkowskich Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Inspirujący wykład na ten wysoce aktualny temat wygłosił prof. Hubert Jäger z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.

Prof. Jäger pokazał, że można to pytanie potraktować w sposób „innowacyjny”. Jego teza: może powinniśmy w Europie mniej czasu poświęcać rozwiązaniom technicznym samochodu elektrycznego a zająć się bardziej systemami transportu przyszłości? Jak będziemy podróżować w przyszłości? Czy rzeczywiście będziemy się jeszcze poruszać samochodami, takimi jakimi znamy je obecnie? Co to oznacza w planowaniu naszej infrastruktury drogowej i infrastruktury naszych miast? Wiele pytań, które wymagają pilnej odpowiedzi, aby z sukcesem stawić czoła wymaganiom przyszłości i nie wpaść na boczny tor międzynarodowej konkurencji.

Ożywioną dyskusję kontynuowano podczas przyjęcia w salach konsulatu generalnego.

Elektromobilność … szanse czy ryzyko dla Europy?

Wróć do góry strony