Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Oferta pracy w Wydziale ds. Nauki i Badań Naukowych

Stellenausschreibung Wissenschaftsreferat Deutsche Botschaft Warschau

Stellenausschreibung Wissenschaftsreferat Deutsche Botschaft Warschau, © Colourbox

11.06.2018 - Artykuł

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie szuka od dnia 15.08.2018 r. osoby na stanowisko pracownika-specjalisty w Wydziale ds. Nauki i Badań Naukowych

Ważna informacja

Informacje znajdą Państwo poniżej i w załączonym pliku:

Oferta pracy w Wydziale ds. Nauki i Badań Naukowych

Zakres obowiązków obejmuje głównie:

- zastępowanie Kierownika Wydziału ds. Nauki i Badań Naukowych w sprawach dot. 

  polityki naukowej, badawczej i wspierania badań naukowych

- udzielanie polskim instytucjom informacji na temat konkursów organizowanych przez

  stronę niemiecką w obszarze współpracy i wymiany naukowej

- prowadzenie korespondencji i odpowiadanie na zapytania obywateli, dotyczące zwłaszcza

  szkolnictwa wyższego, środowiska naukowo-badawczego oraz wsparcia osób i projektów

- przegląd polskiej prasy codziennej, czasopism branżowych, dzienników ustaw i statystyk

- opiekowanie się stroną internetową Ambasady poświęconą zagadnieniom nauki i badań

  naukowych w języku niemieckim i polskim

- udział w przygotowywaniu i realizowaniu programów wizyt i opieka nad gośćmi

- organizowanie różnego rodzaju imprez naukowych

- pomoc językowa w komunikowaniu się

- uzupełnianie informacji, w tym adresowych, w internetowej bazie danych


Osoby ubiegające się o to stanowisko powinny posiadać:

- wykształcenie wyższe,

- bardzo dobrą znajomość systemów nauki i badań naukowych w Niemczech i w Polsce,

- biegłą znajomość języków niemieckiego, polskiego i angielskiego (najlepiej na

   poziomie C1),

- dobrą znajomość programów komputerowych (MS Office),

- zdolności organizacyjne,

- duże umiejętności nawiązywania kontaktów

Od kandydatów oczekujemy wysokiego poziomu samodzielności, staranności oraz niezawodności. Kandydat powinien być odporny na stres i być w stanie reagować na nieprzewidziane wyzwania szybko i elastycznie. Ponadto powinien lubić pracę w zespole. Musi być gotów do wykonywania obowiązków służbowych także poza regularnymi godzinami pracy. O stanowisko ubiegać się mogą także osoby rozpoczynające karierę zawodową posiadające doświadczenie zdobyte w czasie stażu.

Informacji w sprawie stanowiska pracy udziela pani Heupel (tel.+48 22 5841 802,
e-mail: vw-10@wars.diplo.de).

Aplikację wraz z:

  • listem motywacyjnym w języku niemieckim
  • życiorysem w języku niemieckim
  • dyplomami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe, świadectwami (w szczególności świadectwem ukończenia szkoły oraz dyplomem ukończenia studiów wyższych)
  • ew. referencjami wcześniejszych pracodawców

prosimy składać do dnia 29.06.2018 roku wyłącznie drogą elektroniczną (uwaga: załącznik nie może przekroczyć 8 MB) na adres:

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
do rąk pani Carolin Heupel
e-mail: vw-10@wars.diplo.de

Należy być do dyspozycji w 28. tygodniu kalendarzowym w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Zwrot kosztów podróży związanych z rozmową kwalifikacyjną nie jest, niestety, możliwy.

Nie wysyłamy, niestety, potwierdzeń otrzymania aplikacji. Kontaktujemy się do dnia 6.07.2018 roku wyłącznie z kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Wróć do góry strony