Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Zapobieganie korupcji

Pytania i wskazówki dotyczące tematyki zapobiegania korupcji można kierować również do pełnomocnika do spraw zapobiegania korupcji w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Zapobieganie korupcji

Szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (język niemiecki).

Zapobieganie korupcji FAQ