Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami niemieckich firm

Artykuł

Przemówienie ambasadora Nikela z okazji spotkania Premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami niemieckich firm 15 maja w Warszawie.

Przemówienie ambasadora Rolfa Nikela z okazji spotkania Premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami firm członkowskich Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej 15 maja 2017 r. w Warszawie

Szanowny Panie Premierze,

Szanowni Państwo,

w imieniu wszystkich obecnych tutaj osób chciałbym podziękować Panu, Panie Premierze, za gotowość do ponownego spotkania się i podjęcia otwartej dyskusji z przedstawicielami niemieckich firm w Polsce. Dzisiejsze wydarzenie nawiązuje do podobnego spotkania, w którym uczestniczył Pan, Panie Premierze, wspólnie z Federalną Minister Brigitte Zypries z okazji targów Hannover Messe z polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami.

Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze są bardzo bliskie. W niektórych branżach, takich jak przemysł motoryzacyjny, prawie symbiotyczne. Efektem tych wieloletnich relacji jest duże zaufanie między partnerami po obu stronach Odry. Nasze stosunki gospodarcze opierają się na wzajemności. Nasza dwustronna wymiana handlowa w ubiegłym roku po raz pierwszy przekroczyła granicę 100 miliardów Euro – Polska, zgodnie z polskimi statystykami, uzyskała dodatnie saldo. Mamy niemieckie inwestycje w Polsce oraz rosnące zaangażowanie polskich firm w Niemczech.

Polska gospodarka w ostatnich latach dynamicznie się rozwijała. Z upływem czasu stała się szóstą największą gospodarką w Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich 25 lat produkt krajowy brutto Polski zwiększył się ponad czterokrotnie, a eksport – w tym samym czasie – dziesięciokrotnie. Sektor prywatny wytwarza dziś 85 procent produktu krajowego brutto. To zasługa polskich przedsiębiorców. Skorzystali oni samodzielnie, lub wspólnie z partnerami z zagranicy, z możliwości, jakie oferuje im wolny rynek. Otwarcie rynków w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej oraz fundusze strukturalne były czynnikami, które znacząco przyspieszyły ten wzrost.

Ankieta, przeprowadzona ostatnio przez International Group of Chambers of Commerce, podkreśliła po raz kolejny wiodącą pozycję Polski, jako miejsca inwestycji w Europie Środkowej i Wschodniej. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, znakomici fachowcy i dostawcy, coraz lepsza infrastruktura były i są nadal ważnymi argumentami przemawiającymi za decyzją, aby w Polsce inwestować i angażować się długoterminowo.

Ankieta wskazała też w Polsce obszary, w których jest jeszcze duży potencjał. Chciałbym tutaj wymienić przede wszystkim niepokojący przedsiębiorców rosnący brak wykwalifikowanych pracowników. Zresztą jest to problem obecny również w Niemczech.

Istnieje tu możliwość zacieśnienia współpracy i wykształcenia specjalistów, którzy odpowiedzą na potrzeby cyfrowej przyszłości.

Przed kilkoma tygodniami Polska gościła jako kraj partnerski na targach Hannover Messe. Cieszę się, że Polsce udało się zademonstrować swój potencjał w branżach przyszłości. Prezentacja start-upów oraz pawilon poświęcony elektromobilności cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zawarto nowe porozumienia o współpracy – Federalna Minister Johanna Wanka oraz Premier Jarosław Gowin podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w dziedzinie cyfryzacji gospodarki oraz transformacji w energetyce, jak również odnośnie do budowy centrów doskonałości.

Panie Premierze, w ubiegłym roku wraz z przyjęciem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dał Pan impuls do nowego ukierunkowania polskiej gospodarki. Pana plan koncentruje się na innowacjach, inteligentnej reindustrializacji, mobilizacji inwestycji oraz na rozwoju wszystkich regionów w Polsce. Zapowiedziana jesienią Konstytucja Biznesu ma skutecznie poprawić szanse na rozwój i innowacje dla firm mających siedzibę w Polsce oraz polepszyć warunki dla nowo zakładanych firm. Jesteśmy zadowoleni z ostatniej decyzji agenci Moody’s z piątku. Uważam, że niemieckie przedsiębiorstwa mogą w dalszym ciągu wnieść w tym zakresie znaczący wkład. Jestem bardzo ciekawy Pana wystąpienia i naszej dyskusji. Życzę wszystkim uczestnikom, aby ta konferencja stała się sukcesem.

Dziękuję Państwu za uwagę!

Warszawa, 15 maja 2017 r.

Wróć do góry strony