Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

"Doing Business in Germany" - wspólne warsztaty PAIH i GTAI

Artykuł

Ambasador Nikel przemawiał na wspólnych warsztatach Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Germany Trade&Invest "Doing Business in Germany".

Ambasador Nikel przemawiał na wspólnych warsztatach Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) i Germany Trade&Invest (GTAI) "Doing Business in Germany".


-- obowiązuje słowo mówione --

Szanowni Przedsiębiorcy i Przedstawiciele Firm,
Szanowni Państwo,

dziękuję Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Germany Trade&Invest za inicjatywę zorganizowania tej konferencji. Propozycja zapoznania się z możliwościami wejścia na rynek niemiecki oraz dyskusji z przedstawicielami firm cieszy się najwidoczniej ogromnym zainteresowaniem – świadczy o tym duża liczba uczestników.

Gospodarka Polski rozwijała się w ubiegłych latach bardzo dynamicznie. Jest dzisiaj szóstą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej. W ostatnich 25 latach produkt krajowy brutto Polski wzrósł ponad czterokrotnie, a eksport w tym samym czasie dziesięciokrotnie. 85 % PKB wytwarzanych jest przez sektor prywatny gospodarki.

Dynamika gospodarki znajduje wyraźny oddźwięk także w polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych. W ubiegłym roku nasz handel bilateralny po raz pierwszy przekroczył 100 miliardów euro. Dla Polski Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym w ogóle. W przypadku Niemiec Polska zajmuje 7 miejsce w skali globalnej, natomiast 1 wśród państw Europy Środkowej i Wschodniej.

W kwietniu tego roku Polska jako Kraj Partnerski targów Hannover Messe zaprezentowała w imponujący sposób swój potencjał gospodarczy. Mamy nadzieję, że jest to początek jeszcze szerszej i jeszcze bliższej współpracy między niemieckimi i polskimi firmami.

Na bliskich stosunkach gospodarczych nasze kraje korzystają w takim samym stopniu. Dzięki handlowi i inwestycjom powstało w Polsce ponad 300 000 miejsc pracy, co przełożyło się na wzrost dobrobytu w regionach. Miały miejsce transfer umiejętności i technologii oraz pobudzenie ścisłej wymiany doświadczeń i wiedzy.

Cieszymy się, że coraz więcej polskich przedsiębiorców wykorzystuje szansę na działalność gospodarczą w Niemczech. Stacje benzynowe Orlen stały się tak samo powszechne jak autobusy Solaris czy meble biurowe firmy Nowy Styl. Już ponad 1500 firm z polskim kapitałem aktywnie działa na rynku niemieckim. Do tego dochodzi wiele osób samozatrudnionych w sektorze usług oraz oprogramowania komputerowego.


W 2016 roku Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie razem z PKO BP oraz kancelarią CMS przeprowadziła po raz pierwszy ankietę wśród polskich przedsiębiorców w Niemczech. Pytano o to, co skłoniło ich do inwestowania w Niemczech oraz jak oceniają Niemcy jako miejsce inwestycji. Wyniki ankiety pokazały, że dla wielu przedsiębiorców decydujące były jakość infrastruktury, dyscyplina płatności zleceniodawców oraz przewidywalność niemieckiej polityki gospodarczej.

Równoczesna działalność w Niemczech otwiera drzwi do nowych obszarów działalności gospodarczej, sieci innowacji oraz nowych rynków poza Unią Europejską. Krok ten może być zatem czymś więcej niż tylko zwiększeniem obrotów. Zachęcam Państwa do zdobycia się na ten krok. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest w Polsce Państwa partnerem, który w kompetentny sposób będzie Państwa w tym wspierał.

Dziękuję Państwu za uwagę.

Warszawa, 12 września 2017 r.

Wróć do góry strony