Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Gala wręczenia nagród w konkursie "Dziennikarze dla klimatu"

Artykuł

Ambasador Rolf Nikel przemawiał na gali wręczenia nagród w konkursie "Dziennikarze dla klimatu".

Ambasador Rolf Nikel przemawiał na gali wręczenia nagród w konkursie "Dziennikarze dla klimatu".

Szanowny Panie Premierze,

Szanowny Panie Ministrze Sałek,

sehr geehrter Herr Witte,

Szanowni Członkowie Jury,

Szanowni Państwo,

Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się bardzo, że w tym roku po raz czwarty wręczane są nagrody w konkursie „Dziennikarze dla Klimatu”. To dobry znak. Współpraca między Klubem Publicystów Ochrony Środowiska (EKOS) a Niemiecką Fundacją Federalną Środowisko przynosi w tej kluczowej dziedzinie efekty.

Szczególnie cieszy mnie to, że z roku na rok Jury ma coraz więcej pracy: w tym roku do konkursu zgłoszono niemal 170 relacji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych.

Zainteresowanie opinii publicznej tematami ochrony środowiska i klimatu jest coraz większe. Podczas niedawnego posiedzenia Niemiecko-Polskiej Rady Ochrony Środowiska jeszcze raz wyraźnie podkreślono, że ochrona środowiska dotyczy nas wszystkich i nie kończy się na granicach państw. Bezpośrednio odczuwamy skutki zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Na całym świecie rośnie liczba zgonów i zachorowań z powodu zanieczyszczeń powietrza. Podobnie jednak rośnie zaangażowanie miast, gmin, metropolii oraz wsi, które nie chcą dłużej bezczynnie się temu przyglądać.

Skutki zmian klimatycznych nie są tak bezpośrednio odczuwalne i dają się zauważyć dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. Mają jednak potencjał, aby dokonać trwałych i nieodwracalnych zmian w życiu przyszłych pokoleń na całej Ziemi.

Szanowni Państwo,

przed kilkoma dniami pomyślnie zakończył się światowy szczyt klimatyczny w Marrakeszu – COP 22. 25.000 delegatów wysłało wyraźny sygnał polityczny, wzywając do realizacji ambitnych postanowień porozumienia paryskiego i uchwalając mapę drogową dalszego wdrażania tych postanowień do roku 2018. Niemcy – a następnie również Stany Zjednoczone i Kanada – jako pierwszy kraj przedstawiły długofalową strategię w postaci planu ochrony klimatu do 2050 roku. Miało to miejsce cztery lata przed upływem terminu wyznaczonego przez porozumienie paryskie.

Cieszymy się, że szczyt COP 2017 odbędzie się w Bonn i że w następnej kolejności inicjatywę przejmie Polska, organizując COP 24.

Wypracowany przez Rząd Federalny plan ochrony klimatu do 2050 roku zawiera szeroko zakrojony pakiet środków służących obniżeniu emisji gazów cieplarnianych w Niemczech w okresie do roku 2050 poprzez osiągnięcie poziomu od 80 do 95 procent emisji w stosunku do roku bazowego 1990. Jest to najbardziej ambitny i kompleksowy projekt ochrony klimatu, jaki kiedykolwiek uchwaliliśmy. Wyznaczamy nowe standardy w polityce energetycznej. Podejmujemy zdecydowane działania w zakresie oszczędności energii i efektywności energetycznej. Ponadto uwzględniamy w tym pakiecie środków wszystkie sektory: zaopatrzenie w energię, technologie budowlane, transport, przemysł oraz rolnictwo i leśnictwo.

Tego typu zmiany w zakresie pozyskiwania i zużycia energii można wprowadzić pomyślnie jedynie przy poparciu ze strony społeczeństwa. W Niemczech znaczna większość społeczeństwa popiera transformację energetyczną. Plan ochrony klimatu do 2050 roku też jest wynikiem prowadzonych na szeroką skalę konsultacji między landami, samorządami, stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi oraz obywatelkami i obywatelami, którzy wspólnie wypracowali propozycje środków ochrony klimatu.

Dziś nie powinniśmy już pytać, czy nas stać na politykę klimatyczną, ale raczej – czy stać nas na zmiany klimatyczne? Zgodnie z wyliczeniami, jakie dobitnie przedstawił nam były główny ekonomista Banku Światowego, Nicholas Stern, wynika, że zaniedbania w obszarze ochrony klimatu mogłyby szybko pociągnąć za sobą katastrofalne konsekwencje i wielokrotnie podnieść koszty ochrony klimatu. Niemiecki Instytut Badań nad Gospodarką (DIW) szacuje, że do roku 2050 zmiany klimatyczne w samych Niemczech spowodują straty w gospodarce rzędu 137 miliardów euro, jeśli nie zacznie się im odpowiednio wcześnie przeciwdziałać.

Długofalowa i zrównoważona polityka klimatyczno-energetyczna przyczyni się do postępu i przemian w dziedzinie technologii. Powstają i nadal będą powstawać nowe miejsca pracy i nowe branże przemysłowe. Już dziś w sektorze ochrony środowiska w Niemczech znajduje zatrudnienie ponad 1,5 miliona osób. Ambitne cele w zakresie ochrony klimatu i wzrost gospodarczy wcale nie wykluczają się wzajemnie. Wręcz przeciwnie – zwalczanie zmian klimatycznych wzmocni wzrost gospodarczy w przyszłości.

Szanowni Państwo,

świadomość konieczności prowadzenia polityki ochrony środowiska i klimatu wzrasta, także w Polsce. Przybliżanie tego tematu szerszej publiczności jest i pozostanie rzeczą ważną. Ochrona klimatu i środowiska dotyczy bowiem wszystkich. A któż inny, jeśli nie Państwo – dziennikarze – kształtują opinię publiczną? Z ręką na sercu można powiedzieć, że media często są w stanie zdziałać więcej niż niejedna deklaracja na arenie międzynarodowej.

Dziękuję zatem wszystkim z Państwa, którzy wzięli udział w tym konkursie. Pragnę Państwa oraz wszystkich innych zdopingować i zachęcić do pozostania w tej „grze” o klimat – nie tylko wtedy, kiedy akurat ma zostać podjęte jakieś międzynarodowe postanowienie. Polska, jako organizator COP 24, przejmie wyjątkową rolę w ochronie klimatu w wymiarze międzynarodowym. Tym ważniejsze jest pogłębienie świadomości opinii publicznej, wytłumaczenie, dlaczego ochrona klimatu dotyczy każdego i dlaczego nie możemy z nią zwlekać.

Dziękuję bardzo serdecznie panu ministrowi, członkom jury, panom Pawłowi Wójcikowi oraz Ulrichowi Wittemu, jak również wszystkim zaangażowanym osobom za to, że możemy dziś wspólnie świętować tę galę. Szeroki oddźwięk, z jakim spotkał się ten konkurs, pozwala mieć nadzieję na kontynuację tej inicjatywy. Z radością oczekuję dalszych interesujących relacji na temat ochrony środowiska i klimatu.

Warszawa, 29 listopada 2016r.

Wróć do góry strony