Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

VII Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki

Artykuł

Ambasador Rolf Nikel przemawiał 6 grudnia na otwarciu VII Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki.

Ambasador Rolf Nikel przemawiał 6 grudnia na otwarciu VII Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki.

Szanowny Panie Rzeczniku,

Sehr geehrte Frau Guz-Vetter,

Szanowny Panie Profesorze,

Sehr geehrter Herr Kern,

Sehr geehrter Herr Dr. Schürmann,

Szanowni Panstwo,

dziękuję Państwu za zaproszenie na 7 edycję Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki. Forum ma dzisiaj już stałe miejsce w moim kalendarzu. Także tym razem z przyjemnością objąłem patronat nad tą imprezą.

7 edycja Forum wypadła w roku jubileuszu dwudziestopięciolecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Traktat ten nadał imponującą dynamikę we wszystkich dziedzinach naszej współpracy.

Oprócz współpracy na szczeblu społeczeństwa obywatelskiego dotyczy to szczególnie kooperacji gospodarczej. Polska i Niemcy są dla siebie nawzajem ważnymi partnerami handlowymi, którzy są ze sobą ściśle powiązani.

Optymistycznie zakładamy, że w tym roku obroty handlowe przekroczą wartość 100 miliardów euro. Jeśli chodzi o bezpośrednie inwestycje zagraniczne, przedsiębiorstwa niemieckie, osiągając wartość 28 miliardów euro, plasują się na pierwszym miejscu. Polskie inwestycje w Niemczech również przekroczyły już obecnie granicę miliarda. W ciągu minionych lat powstało w Polsce przeszło 300.000 miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Bliska współpraca niemieckich i polskich przedsiębiorców utorowała w Polsce drogę nowym technologiom. Dobrym przykładem jest tu branża motoryzacyjna. Nasza współpraca opiera się więc na solidnym fundamencie.

W roku 2017 Polska będzie partnerem targów Hannover Messe. Jestem pewien, że będzie to udane rozpoczęcie kolejnego dwudziestopięciolecia naszej współpracy gospodarczej. Elektromobilność, przemysł 4.0 oraz cyfryzacja – to przyszłe tematy naszej kooperacji.

Kolejnym ważnym filarem jest współpraca w dziedzinie prawa. Jej wyznacznikiem jest tu choćby siedem szkół prawa niemieckiego działających w Polsce.

Podczas gdy najmłodsza szkoła, powstała na Uniwersytecie w Białymstoku we współpracy z Uniwersytetem Humboldtów w Berlinie, działa dopiero od niedawna, to uniwersytety w Warszawie i w Bonn obchodziły w tym roku już dwudziestolecie ścisłego partnerstwa.

W trakcie tworzenia – we współpracy z Uniwersytetem w Greifswaldzie – jest kolejna szkoła na Uniwersytecie Szczecińskim.

Wymiana odbywa się w obydwu kierunkach. Niemieckie uczelnie również mają w swojej ofercie kursy prawa polskiego, jak na przykład uniwersytety w Osnabrück i w Pasawie. Stale rośnie też liczba niemieckich studentów prawa w Polsce.

Później, w życiu zawodowym, polscy sędziowie, prokuratorzy i notariusze każdego roku biorą udział w hospitacjach Fundacji Międzynarodowej Współpracy Prawnej w Niemczech. Daje to okazje do dialogu, do tworzenia sieci kontaktów i rozwoju jeszcze głębszego zrozumienia prawa sąsiedniego kraju.

Poza podanymi przeze mnie przykładami istnieje wiele innych formatów współpracy. Fora jak to dzisiejsze mają na celu stworzenie wspólnej platformy komunikacyjnej dla aktualnych zagadnień z dziedziny prawa gospodarczego w kontekście europejskim.

Promowanie rozumienia prawa sąsiedniego kraju jest podstawowym warunkiem dobrych relacji gospodarczych. Z wzajemnego zrozumienia i wymiany doświadczeń mogą wychodzić impulsy dla kształtowania porządków prawnych. Dzięki temu wymiana handlowa może stać się jeszcze bardziej wydajna.

Szanowni Państwo,

dzisiejsze Forum dotyczy zagadnień znajdujących się na styku relacji przedsiębiorstw i społeczeństwa. Forum skupia się konkretnie na odpowiedzialności przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka. Odpowiedzialność ta wykracza poza Corporate Social Responsibility i nie ogranicza się do podwórka danego przedsiębiorstwa. W dobie globalizacji, usieciowionej produkcji dysponującej łańcuchami dostawców, na które składają się setki przedsiębiorstw nasuwa się poza tym pytanie, z kim tak naprawdę się współpracuje. Zawalenie się fabryki tekstyliów w bangladeskim Sabharze w pobliżu stolicy kraju Dhaki w kwietniu 2013 roku pokazało wszystkim wyraźnie, że istnieje potrzeba działania.

Główny punkt odniesienia stanowią w tym przypadku wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące biznesu i praw człowieka z czerwca 2014 [dwa tysiące czternastego] roku. Opierają się ona na trzech filarach:

- obowiązku państwa w zakresie ochrony praw człowieka,

- odpowiedzialności przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka oraz

- w razie potrzeby, dostępu do środków zaradczych.

W Radzie Praw Człowieka Niemcy ściśle współpracowały i wspierały Grupę Roboczą pod przewodnictwem Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. biznesu i praw człowieka profesora Johna Ruggiego w opracowywaniu tych wytycznych.

W Niemczech padł w roku 2014 sygnał startowy dla wypracowania Narodowego Planu Działania na rzecz realizacji wytycznych.

Z ramienia rządu federalnego kierownictwo nad tym przejęło Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W roku 2015 odbyły się konsultacje między rządem, sektorem gospodarki i społeczeństwem obywatelskim. Niebawem należy się spodziewać przyjęcia planu działania.

Szanowni Państwo,

cieszę się, że w tym roku podejmują Państwo ten ważny temat. Dziękuję Compliance Center Uniwersytetu Viadrina, a szczególnie panu profesorowi Makowiczowi, Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, w tym szczególnie jej dyrektorowi panu Kernowi – za zorganizowanie Forum.

Życzę Państwu interesujących dyskusji i dalszych impulsów dla przyszłej współpracy.

Dziękuję za uwagę.

Warszawa, 6 grudnia 2016r.

Wróć do góry strony