Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Federalny Krzyż Zasługi na Wstędze dla Alicji Kubeckiej

Artykuł

Ambasador Rolf Nikel przemawiał 21 lipca z okazji wręczenia Federalnego Krzyża Zasługi na Wstędze Alicji Kubeckiej.

Ambasador Rolf Nikel przemawiał 21 lipca 2016 r. z okazji wręczenia Federalnego Krzyża Zasługi na Wstędze Alicji Kubeckiej.

Szanowni Państwo,

Drodzy Goście,

a szczególnie pragnę powitać Panią Alicję Kubecką

oraz jej rodzinę.

Jestem rad, mogąc gościć Panią w mojej Rezydencji, Droga Pani. Zebraliśmy się tu dziś, aby wyrazić uznanie dla Pani życiowych dokonań na rzecz pojednania polsko-niemieckiego.

Pani życie – podobnie jak życie wielu przedstawicieli Pani pokolenia – zostało napiętnowane przez wojnę. W imieniu Niemiec popełniono podczas tej wojny potworne zbrodnie. W sierpniu 1944 roku podczas powstania warszawskiego, w którym zginął Pani ojciec, została Pani aresztowana. Następnie wywieziono Panią do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, a potem do obozu koncentracyjnego dla kobiet Ravensbrück. Aż do wyzwolenia w dniu 2 maja 1945 roku pracowała Pani przymusowo w komandzie Genshagen.

Niemcy są świadome swojej odpowiedzialności za zbrodnie, jakie zostały dokonane w Polsce przez Niemców. Nigdy o tym nie zapomnimy. Tym bardziej cenię to, że Pani – Droga Pani – poświęca swoje życie dziełu pojednania między naszymi narodami. Wielu innych spośród tu obecnych też wybrało tę drogę. Pomimo ogromnego cierpienia, jakiego Pani osobiście doznała, z wielką godnością i otwartością serca podała Pani Niemcom dłoń w geście pojednania. Za to my, Niemcy – a także ja osobiście – jesteśmy Pani bardzo wdzięczni.

Już na początku lat dziewięćdziesiątych nawiązała Pani kontakt ze Stowarzyszeniem Maximilian-Kolbe-Werk. Od tego czasu na wiele sposobów angażuje się Pani w Warszawie na rzecz byłych więźniów obozów koncentracyjnych i gett. Dzięki pomocy pielęgniarki oraz za sprawą punktu wydawania leków organizuje Pani pomoc dla ciężko chorych. Pośredniczy Pani w udzielaniu pomocy finansowej z Niemiec przez Stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk byłym więźniom obozów koncentracyjnych i gett, którzy ze względu na swój stan zdrowia są w trudnej sytuacji materialnej.

Również we współpracy z Miejscem Przestrogi i Pamięci Ravensbrück angażuje się Pani na rzecz pojednania. W znacznym stopniu przyczyniła się Pani do rzetelnego udokumentowania historii obozu w Ravensbrück. Ponadto od wielu lat przyjeżdża Pani razem z polską młodzieżą do Ravensbrück na uroczystości upamiętniające wyzwolenie obozu. Chce Pani podnieść świadomość polsko-niemieckiej historii wśród uczniów. Wartość zjednoczonej w pokoju Europy jest dla Pani bardzo ważna.

Co więcej, jako świadek historii, w wybitny sposób angażuje się Pani na rzecz walki z zapomnieniem. Wiemy, że to, co się stało, już się nie odstanie i że nie możemy tego zmienić. Możemy jednak kultywować pamięć o przeszłości, która winna być dla nas przestrogą. Bardzo Pani dziękuję – również osobiście – za to, że wielokrotnie w ciągu roku bierze Pani udział w projektach organizowanych ze świadkami historii przez Stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk w Niemczech, aby podzielić się swoimi wspomnieniami z młodymi Niemcami. W ten sposób skłania Pani młodych ludzi do działania na rzecz przyjaźni i pojednania między Polakami i Niemcami oraz pokojowej przyszłości Europy.

Dlatego też, w uznaniu Pani zasług na rzecz polsko-niemieckiego pojednania oraz pomocy humanitarnej, jaką świadczy Pani byłym więźniom obozów koncentracyjnych i gett, Prezydent Federalny odznaczył Panią Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Pozwolę sobie teraz odczytać tekst aktu nadania orderu

Wielce Szanowna Pani, życzę Pani i Pani rodzinie w dalszym ciągu dużo pomyślności, a przede wszystkim zdrowia.

A teraz pozwolą Państwo, że wzniesiemy toast za zdrowie pani Alicji Kubeckiej.

Wróć do góry strony