Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

25 lat Goethe-Institut w Warszawie

Artykuł

Ambasador Nikel przemawiał 25 września z okazji 25-lecia Goethe-Institut w Warszawie.

Wystąpienie ambasadora Niemiec z okazji 25-lecia Goethe-Institut w Warszawie 25 września 2015 r.

Szanowni Państwo,

25 lat Goethe-Institut w Warszawie i 25 godzin świętowania. Tak kreatywny pomysł mógł wyjść prawdopodobnie tylko od Pana, Drogi Panie Dyrektorze.

Cieszę się, że wspólnie z Państwem mogę dzisiaj spojrzeć wstecz na dwudziestopięcioletnią historię sukcesu. Ćwierć wieku temu Goethe-Institut po raz pierwszy otworzył w Warszawie swoje podwoje. Od tej pory zarówno jego biblioteka, jak i organizowane przez niego imprezy kulturalne, a zwłaszcza kursy językowe, cieszą się nieprzerwanie dużym powodzeniem. Znakomita jest zwłaszcza współpraca Goethe-Institut ze szkołami i placówkami edukacyjnymi: nigdzie na świecie nie ma tylu osób uczących się języka niemieckiego, co w Polsce.

Od chwili otwarcia Goethe-Institut z oferty jego kursów językowych skorzystało przeszło 40.000 uczestników. Odpowiada to czterokrotnej liczbie mieszkańców Weimaru za czasów Goethego! W dużej mierze uzasadnione jest zatem stwierdzenie, że ten wielki poeta znalazł w Warszawie swoją nową, drugą ojczyznę. Uczestnicy kursów językowych zgłębiają tu nie tylko tajniki języka niemieckiego, lecz poznają także kulturę, historię i mentalność zachodniego sąsiada Polski. W ten sposób, Drodzy Goście, wszyscy stajecie się – że pozwolę sobie posłużyć się tym sformułowaniem – ambasadorami polsko-niemieckiego porozumienia.

Początki Instytutu przypadły na czasy politycznego, gospodarczego i społecznego przełomu. Krótko przedtem Polska dokonała przejścia ku demokracji. Wcześniej zimna wojna nie pozwoliła na nawiązanie zbyt wielu kontaktów między mieszkańcami obydwu naszych krajów. Niemcy i Polacy żyli co prawda „drzwi w drzwi”, ale w rzeczywistości było to tylko życie obok siebie.

Potem nastąpiła słynna wizyta ówczesnego kanclerza federalnego Helmuta Kohla w Warszawie i wspólna msza pojednania w Krzyżowej dnia 12 listopada 1989 r., podczas której Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl otworzyli nowy rozdział w historii stosunków polsko-niemieckich. Droga do pojednania między naszymi narodami oraz do pokojowej współpracy w przyszłości była wolna. Dzisiaj relacje polsko-niemieckie są najlepsze w naszej po części smutnej historii. Powstało zaufanie. Ludzie zbliżyli się do siebie.

Od tamtych czasów nastąpiły także duże zmiany polityczne. Polska przystąpiła do NATO oraz do Unii Europejskiej. Partnerstwo między naszymi krajami, które przypominało wówczas delikatną roślinkę, już dawno stało się solidnym drzewem przyjaźni i wzajemnej sympatii. Polsko-niemieckie relacje są obecnie dobre, ścisłe i różnorodne. Bliskość obejmuje dzisiaj całe spektrum naszych stosunków. Wspomnę w tym miejscu tylko 1.300 partnerstw istniejących między uczelniami oraz blisko 600 partnerstw łączących miasta.

Tę nową bliskość zawdzięczamy przede wszystkim Wam, Drodzy Goście, niezależnie od tego, czy mówią Państwo po niemiecku, czy nie, czy uczyli się Państwo języka w Goethe-Institut, czy też w jednej z wielu wspaniałych placówek edukacyjnych tego kraju. Są Państwo budowniczymi mostów, którzy każdego dnia przerzucają je między naszymi narodami.

Szczególne podziękowania składam dzisiaj na ręce jubilatów – byłych i obecnych współpracowników Goethe-Institut, którzy od 25 lat piszą szczególnego rodzaju historię sukcesu w kontekście stosunków polsko-niemieckich. Kilkoro z Państwa pracuje dla Goethe-Institut już od roku 1990. Wszystkich łączą pasja i entuzjazm dla języka i kultury niemieckiej. Serdecznie Państwu za to dziękuję! Dziękuję także naszym licznym polskim partnerom. Bez Państwa udziału ta kwitnąca polsko-niemiecka wymiana kulturalna nie byłaby możliwa.

Szanowni Państwo, w przyszłym roku obchodzić będziemy ćwierćwiecze istnienia opartego na zaufaniu i owocnego polsko-niemieckiego partnerstwa. 17 czerwca 1991 r. premier Jan Krzysztof Bielecki oraz kanclerz Helmut Kohl podpisali w Bonn „Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”. Już dzisiaj zapraszam wszystkich do współtworzenia obchodów jubileuszowego roku 2016, tak aby obydwa nasze kraje dalej podążały w stronę jeszcze ściślejszej integracji.

Oby Goethe-Institut w Warszawie obchodził wiele kolejnych jubileuszy tego rodzaju i obyśmy wszyscy świętowali je tak wesoło, jak to sobie na najbliższe godziny zaplanowaliśmy.

Dziękuję Państwu za uwagę.

25 września 2015 r.

Wróć do góry strony