Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Polsko- Niemieckiej Konferencji "Gospodarka niskoemisyjna na poziomie gminy"

Artykuł

Ambasador Nikel przemawiał 15 grudnia z okazji otwarcia Polsko- Niemieckiej Konferencji "Gospodarka niskoemisyjna na poziomie gminy".

Ambasador Nikel przemawiał 15 grudnia 2016 r. z okazji otwarcia Polsko- Niemieckiej Konferencji "Gospodarka niskoemisyjna na poziomie gminy".

Szanowni Państwo,

cieszę się, mogąc dziś wspólnie z Panami otworzyć Polsko-Niemiecką Konferencję pod tytułem „Gospodarka niskoemisyjna na poziomie gminy”, która odbywa się w ramach Warsaw Climate and Energy Talks.

W ciągu trzech lat od zainaugurowania konferencji Warsaw Climate and Energy Talks sprawdziła się ona jako znakomite forum, służące definiowaniu problemów w obszarze polityki klimatycznej i środowiskowej na poziomie gmin oraz wspieraniu wymiany na temat możliwych rozwiązań. Dwie pierwsze konferencje były poświęcone wydajnym i czystym systemom ogrzewania oraz ekologicznemu zarządzaniu transportem.

Bardzo mnie cieszy, że dzisiejsze spotkanie jeszcze bardziej rozwija ten temat. Jestem też rad, że nawiązuje ono do debaty toczącej się na szczeblu europejskim i międzynarodowym, której wyrazem jest Pakiet energetyczno-klimatyczny Unii Europejskiej do roku 2030 oraz porozumienie paryskie, w którym postawiono cel zahamowania zjawiska ocieplania się klimatu.

To właśnie miasta i gminy odgrywają szczególną rolę w realizacji celów klimatycznych, jakie wyznaczyliśmy sobie na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. W ich kompetencji leży bardzo wiele działań w tym zakresie. Jednocześnie miasta i gminy stoją przed wielkimi wyzwaniami, które są podobne w Polsce i w Niemczech.

Działania w obszarze polityki klimatycznej i środowiskowej wymagają długofalowego planowania, które wykracza poza czas trwania jednej kadencji parlamentu. Dlatego też ważne jest wypracowanie konsensusu społecznego odnośnie niezbędnych działań na poziomie lokalnym i narodowym.

Tylko w ten sposób można zagwarantować ciągłość i trwałość zaangażowania na rzecz klimatu. Tym samym konsensus społeczny zapewnia prywatnym i publicznym przedsiębiorstwom bezpieczeństwo planowania.

Nie należy również lekceważyć wyzwań natury finansowej. Niemal żadna gmina w Niemczech nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć kosztów związanych z działaniami w obszarze polityki klimatycznej.

Rewitalizacja budynków oraz zastosowanie rozwiązań niskoemisyjnych w systemach ogrzewania lub w transporcie wymaga zgodnej współpracy wszystkich stron. Trzeba więc odpowiednio wcześnie aktywnie włączyć jak największą liczbę zainteresowanych stron i odbyć z nimi konsultacje.
Dotyczy to zarówno sektora gospodarki, stowarzyszeń interesariuszy, jak też samych obywateli. Dzięki ofertom doradztwa można zachęcać właścicieli domów do dodatkowych inwestycji celem ograniczenia bądź uniknięcia emisji gazów cieplarnianych.
Miasta i samorządy pod wieloma względami zyskują angażując się na rzecz ochrony klimatu i środowiska oraz gospodarki niskoemisyjnej.
Jakość życia wzrasta, inteligentne systemy transportowe pomagają zapobiec tworzeniu się zatorów drogowych. Niższe koszty ogrzewania i energii elektrycznej odciążają obywateli i budżety samorządowe.

Wiele gmin w Niemczech i w Polsce od lat działa aktywnie, aby tak dalece jak to możliwe zmniejszyć emisję CO2 oraz pyłu zawieszonego. W tym celu połączyły one też swoje wysiłki na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. Partnerstwa miast sprawdziły się jako bardzo dobra platforma wymiany.

Chodzi o to, aby uczyć się na przykładach dobrych praktyk sąsiadów i nie powtarzać ich błędów. Taka wymiana może również pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak zaszczepić w społeczeństwie przekonanie do podejmowania starań na rzecz ochrony klimatu i środowiska?

W związku z tym mam nadzieję na udany przebieg dzisiejszej konferencji i wszystkim Państwu życzę zajmujących dyskusji oraz nowych impulsów do współpracy.

Bardzo dziękuję za uwagę!

Wróć do góry strony