Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Transformacja energetyczna w Niemczech

Artykuł

Ambasador Nikel przemawiał z okazji otwarcia wystawy „Transformacja energetyczna w Niemczech” 7 grudnia 2016 roku w Pałacu Kultury i Nauki.


Ambasador Nikel przemawiał z okazji otwarcia wystawy „Transformacja energetyczna w Niemczech” 7 grudnia 2016 roku w Pałacu Kultury i Nauki, sala im. Stefana Kisielewskiego.

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowna Pani Poseł,

Szanowny Panie Dyrektorze,

Szanowny Panie Profesorze,

Szanowni Państwo,

serdecznie witam Państwa na otwarciu wystawy „Transformacja energetyczna w Niemczech”. Dziękuję władzom miasta stołecznego Warszawy za wsparcie przy organizacji wystawy oraz wszystkim gościom za zainteresowanie tym ważnym tematem.

Pojęcie „transformacja energetyczna” budzi w Polsce różne emocje. Określana jest ona raz jako „budząca podziw” i „inspirująca”, a raz jako „zbyt droga” i „szkodliwa dla gospodarki”. Celem wystawy jest przekazanie wiedzy o transformacji energetycznej oraz przywrócenie właściwego wymiaru temu wyzwaniu.

Transformacja energetyczna w Niemczech została uchwalona i jest realizowana. Jest ona czymś więcej niż wyłączeniem elektrowni jądrowych oraz przejściem na odnawialne źródła energii. Opiera się na podejściu całościowym. Nie chodzi tu tylko o zastępowanie krok po kroku kopalnych nośników energii. Parlament Europejski zwrócił bowiem niedawno uwagę na to, że w 2010 [dwa tysiące dziesiątym] roku odnotowano ponad 400.000 [czterysta tysięcy] przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Chcemy zużywać mniej energii elektrycznej i ciepła. A chcąc ograniczyć skutki globalnego ocieplenia, musimy obniżyć trwale emisje CO2 [CO dwa].

Mamy nadzieję, że dzięki zachętom ekonomicznym będziemy mogli zrealizować globalne cele klimatyczne. Gospodarka i nauka poprzez innowacje przyczyniają się do nowych, lepszych rozwiązań technicznych. Korzystają na tym wszyscy.

W połowie listopada zakończyła się pomyślnie w Marrakeszu Międzynarodowa Konferencja Klimatyczna COP 22 [dwadzieścia dwa]. Uzgodniono istotne kierunki wdrażania porozumienia paryskiego. Wzrost średniej temperatury na świecie ma być zatrzymany na poziomie poniżej dwóch stopni.

Prezentując na Konferencji ONZ w Marrakeszu plan ochrony klimatu do 2050 [dwa tysiące pięćdziesiątego] roku, Republika Federalna Niemiec po raz kolejny pokazała, że w zdecydowany sposób opowiada się za ambitną polityką klimatyczną i ochrony środowiska.

Centralnym elementem polityki klimatycznej Niemiec jest długookresowy cel, a mianowicie daleko idąca neutralność pod względem emisji gazów cieplarnianych do połowy tego wieku. Plan ochrony klimatu przedstawia konkretne modele i ścieżki realizacji dla wszystkich obszarów działania do 2050 [dwa tysiące pięćdziesiątego] roku. Ponadto definiuje po raz pierwszy konkretne cele do 2030 [dwa tysiące trzydziestego] roku dla wszystkich sektorów: energetyki, budownictwa, transportu, przemysłu, rolnictwa, użytkowania gruntów i leśnictwa. W porównaniu z rokiem 1990 [tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym] największy spadek emisji odnotował sektor budownictwa oraz produkcji energii.

W ramach uzgodnionych celów rząd federalny stawia na neutralność technologii oraz otwartość na innowacje. Otwarte konkurowanie o najlepsze pomysły i technologie odgrywać będzie kluczową rolę w drodze do neutralności pod względem emisji gazów cieplarnianych.

Tym samym plan ochrony klimatu do 2050 [dwa tysiące pięćdziesiątego] roku jest jednocześnie strategią na rzecz modernizacji gospodarki. Jest punktem orientacyjnym dla wszystkich obszarów działania do 2050 [dwa tysiące pięćdziesiątego] roku i daje pierwszeństwo inwestycjom przede wszystkim do 2030 [dwa tysiące trzydziestego] roku. Jasne warunki ramowe strategii mają pomóc uniknąć błędnych inwestycji oraz zakłóceń strukturalnych.

Plan ochrony klimatu wprowadza zmianę paradygmatu w Niemczech: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz efektywność energetyczna będą należeć w przyszłości do standardów inwestycyjnych. Zapewni to konkurencyjność niemieckiej gospodarki na świecie, w którym coraz bardziej stawia się na dekarbonizację.

Plan ochrony klimatu do 2050 [dwa tysiące pięćdziesiątego] roku zawiera ponadto mapę drogową na rzecz budownictwa niemalże neutralnego dla klimatu. Oznacza to wyższe standardy przy budowie nowych budynków oraz rewitalizację już istniejących w celu dostosowania ich do nowych norm energetycznych. Poza tym promowane są przede wszystkim nowoczesne systemy ogrzewania wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Mają powstać nowe koncepcje w dziedzinie transportu drastycznie obniżające poziom emisji. Obejmą one elektromobilność, inteligentne systemy sterowania ruchem oraz innowacyjne rozwiązania logistyczne.

Wystawa, którą dzisiaj otwieramy, pozwoli Państwu poznać wiele obszarów działania niemieckiej polityki klimatycznej. We wszystkich dziedzinach Niemcy i Polska mogą w najbliższych latach ściśle ze sobą współpracować. Dotyczy to przede wszystkim gospodarki oraz badań naukowych i rozwoju.

Dlatego też mam nadzieję, że wystawa ta nie tylko przybliży Państwu temat transformacji energetycznej w Niemczech. Oczekuję także nowych impulsów dla wspólnych projektów naszych obydwu krajów.

Dziękuję Państwu za uwagę.

Warszawa, 7 grudnia 2016r.

Wróć do góry strony