Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Debata ekspertów "Sposób na bezrobocie wśród młodych. Dualny system szkolnictwa wyższego w Europie"

Artykuł

Ambasador Nikel przemawiał 14 listopada na otwraciu debaty eksperckiej "Sposób na bezrobocie wśród młodych. Dualny system szkolnictwa wyższego w Europie".

Ambasador Nikel przemawiał 14 listopada na otwraciu debaty eksperckiej "Sposób na bezrobocie wśród młodych. Dualny system szkolnictwa wyższego w Europie".

Sehr geehrter Herr Professor Schuster,

Szanowni Państwo,

witam serdecznie w Ambasadzie Niemiec – cieszę się, że możemy być gospodarzem tej debaty ekspertów! Cieszę się także z zainteresowania tematem „dualnego systemu szkolnictwa wyższego”. Będzie można dzisiaj usłyszeć o udanej koncepcji, która pomaga zapewnić przedsiębiorstwom niemieckim wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i kierowniczą.

Jak Państwo z pewnością wiedzą, koncepcja dualnych studiów opiera się na kombinacji praktycznego kształcenia zawodowego w konkretnym przedsiębiorstwie z jednoczesnym kształceniem naukowym na uczelni. Poziom praktyczny i teoretyczny przeplatają się zatem ze sobą. Tak więc utalentowani młodzi ludzie podejmujący studia mogą od samego początku zdobywać wyższe wykształcenie w połączeniu z praktycznym doświadczeniem.

Wykwalifikowani pracownicy nawiązują zarazem odpowiednio wcześnie więź z przedsiębiorstwem. Student kończy zatem studia – jest to przeważnie licencjat typu Bachelor of Arts lub Science – i dysponuje jednocześnie wykształceniem zawodowym!

Obecnie oferuje się w Niemczech przeszło 400 kierunków studiów w systemie dualnym, głównie w dziedzinie ekonomiki przedsiębiorstw, informatyki, inżynierii i nauk społecznych. Na przykład Deutsche Telekom rekrutuje młode kadry kierownicze właśnie za pomocą tego instrumentu. Oferuje im w systemie dualnym studia w zakresie teleinformatyki lub informatyki ekonomicznej.

Szanowny Panie Profesorze,

Pan orientuje się w tym wszystkim oczywiście lepiej niż ja i niebawem dowiemy się od Pana zapewne więcej na ten temat.

Studia w systemie dualnym trwają od trzech do pięciu lat, a w czasie ich trwania studenci już pracują w konkretnym przedsiębiorstwie. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą sprawdzić jakość pracy danego studenta, bo ponoszą wszystkie koszty kształcenia.

Z drugiej strony przedsiębiorstwa stają się bardziej konkurencyjne. Przywiązują do siebie zmotywowanych, wykwalifikowanych praktykantów i nawiązują sieć kontaktów ze szkołami wyższymi. Zapewniają sobie w ten sposób własnych młodych wykwalifikowanych pracowników i kadrę kierowniczą, stając się bardziej niezależnym od coraz bardziej napiętej sytuacji na rynku pracy.

Można by to chyba podsumować w ten sposób: oferta studiów w systemie dualnym to droga prowadząca do profesjonalizacji wizerunku pracodawcy. Korzystają na tym przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Poza tym popyt na oferty studiów w systemie dualnym od lat wzrasta!

Ogólnie rzecz biorąc kształcenie zawodowe w systemie dualnym jest w Niemczech istotnym filarem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Wzmacnia ono poza tym spójność społeczną.

Jakość niemieckiego szkolenia zawodowego oraz kształcenia na poziomie szkół wyższych, dobre przejście od kształcenia do zatrudnienia oraz najniższe w skali Unii Europejskiej bezrobocie wśród młodzieży to dodatkowe czynniki składające się na sukces niemieckiej gospodarki. To właśnie między innymi dzięki temu niemiecki system kształcenia zawodowego cieszy się wysokim uznaniem – także za granicą! Faktycznie istnieje bowiem duże zainteresowanie tą koncepcją w wielu innych krajach. Chcę przy tym podkreślić, że dualny system kształcenia zawodowego w Niemczech nie jest systemem stricte państwowym, lecz funkcjonuje dzięki zaangażowaniu sektora gospodarki, związków zawodowych, federacji i landów.

Jednym z najważniejszych celów naszej polityki edukacyjnej jest poza tym zwiększenie mobilności uczniów i studentów. Pogłębia to kooperację w Europie ponad granicami i obszarami kształcenia.

Polska także chciałaby zwiększyć umiędzynarodowienie szkół wyższych, tak przynajmniej powiedział niedawno minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Nie ulega wątpliwości, że międzynarodowa wymiana studentów i profesorów sprzyja doskonałości naukowej. Większa oferta angielskojęzycznych kierunków studiów w Polsce spowodowałaby lepszą integrację polskich studentów z międzynarodowym systemem naukowym. Istotny jest przy tym odpowiedni system motywacyjny, który zachęci naukowców odnoszących sukcesy za granicą do powrotu do kraju. Pozwoli to także przeciwdziałać zjawisku „drenażu mózgów” („brain drain“).

Pozwolę sobie tutaj jeszcze po raz kolejny zareklamować europejski program Erasmus+ na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego. Skupia on w sobie dotychczasowe europejskie programy edukacyjne: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig oraz Młodzież w działaniu. I tak przeszło cztery miliony uczniów, studentów, praktykantów, pedagogów i młodych wolontariuszy w Europie może otrzymać stypendia i dotacje na pobyt w celu podjęcia nauki za granicą. Mam nadzieję, że młode pokolenie wykorzysta te możliwości.

Pogłębiajmy wspólnie nasze relacje w dziedzinie szkolnictwa wyższego, szkolenia zawodowego, w dziedzinie nauki i badań naukowych.

W tym duchu życzę dzisiejszej debacie powodzenia!

Dziękuję Państwu za uwagę.

Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Wróć do góry strony